Polska Travel Kalendarium wydarzeń w Polsce 2015
SELECT distinct a.id AS id, a.*,u.name AS node_user_name, city.name AS city_name, IFNULL((SELECT ccont.value FROM pot_jf_content ccont
			WHERE ccont.reference_table = "jxcatalog_classes" AND ccont.reference_field = "title" AND (ccont.language_id = 2 or (ccont.language_id = 16) )
          AND ccont.published = 1 AND ccont.reference_id = a.class_id LIMIT 1),"") AS class_name
          FROM pot_jxcatalog_nodes AS a
          LEFT JOIN pot_users AS u ON u.id = a.node_user_id
          left join pot_jxcatalog_attributes as atr ON atr.node_id = a.id
          left join pot_jxcatalog_attributes as atr1 ON atr1.node_id = a.id
          left join pot_jxcatalog_attributes as atr2 ON atr2.node_id = a.id          
          left join pot_jxcatalog_attributes as atrs ON atrs.node_id = a.id AND atrs.name = "termin_rozpoczecia_data"         
          left join pot_jxcatalog_attributes as atre ON atre.node_id = a.id AND atre.name = "termin_zakonczenia_data"      
          left join pot_jxcatalog_node_category_map as map on map.left_id = a.id
          left join pot_jf_content as cont on cont.reference_id = a.id
          left join pot_jxcatalog_cities AS city ON city.id = a.city_id
          left join pot_jf_content AS jfs ON (jfs.reference_id = atrs.id AND jfs.reference_table = "jxcatalog_attributes" AND jfs.language_id = 2) 
		  left join pot_jf_content AS jfe ON (jfe.reference_id = atre.id AND jfe.reference_table = "jxcatalog_attributes" AND jfe.language_id = 2) 
          WHERE
          cont.reference_table = "jxcatalog_nodes" AND
          (cont.language_id = 2 or (cont.language_id = 16) ) AND
          (
           
	   (
		(
		 YEAR(atr.value) >= 2015 
		 AND YEAR(atr.value) <= 2015 
		 AND MONTH(atr.value) >= 02 
		 AND MONTH(atr.value) <= 02
		)
		OR 
		(
		 YEAR(atrs.value) >= 2015 
		 AND YEAR(atrs.value) <= 2015 
		 AND YEAR(atre.value) >= 2015 
		 AND YEAR(atre.value) <= 2015 
		 AND MONTH(atrs.value) <= 02 
		 AND MONTH(atre.value) >= 02
		) 
	   )
	   OR 
		(
		 (
		  YEAR(jfs.value) >= 2015 
		  AND YEAR(jfs.value) <= 2015 
		  AND MONTH(jfs.value) >= 02 
		  AND MONTH(jfs.value) <= 02)
		 ) 
		 OR
		 (
		  (YEAR(jfe.value) >= 2015 
		  AND YEAR(jfe.value) <= 2015 
		  AND YEAR(jfe.value) >= 2015 
		  AND MONTH(jfe.value) <= 02 
		  AND MONTH(jfe.value) >= 02
		 )
	   )
       
          ) AND cont.published = 1 AND a.access <= 0
		   AND map.right_id=11
            
             
		   AND atr1.value != ""
           AND (atr.name = "termin_rozpoczecia_data" OR atr.name = "termin_zakonczenia_data" OR atr.name="termin_wydarzenia_data")
           AND ((atr1.name = "termin_rozpoczecia_data" AND atr2.name="termin_zakonczenia_data") OR atr1.name="termin_wydarzenia_data")
					 AND a.published=1
          ORDER BY a.created_user_id ASC, atr1.value ASC

Kalendarium imprez w Polsce 2015

Pedro's Cup

Łódź

Cykl mitingów lekkoatletycznych.

Typ imprezy: Imprezy sportowe
17
luty

Bieg Piastów - Festiwal Narciarstwa Biegowego

Szklarska Poręba

„Bieg Piastów” to najstarsza (organizowana od 1976 r.) i największa masowa impreza narciarska w Polsce oraz jedna z największych na świecie.

Typ imprezy: Imprezy sportowe
+48 757173338
21
luty
-
02
marzec

Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina

Warszawa

Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina, odbywający się od 1968 roku w Warszawie jest jednym z najstarszych konkursów poświęconych muzyce Chopina.

Typ imprezy: Festiwale
+48 224416117
31
styczeń
-
08
luty

Walentynki w Chełmnie

Chełmno

Za sprawą przechowywanych od stuleci w kościele farnym relikwii św. Walentego oraz obchodzonego w szczególnie uroczysty sposób Dnia św. Walentego Chełmno od kilku lat jest „Miastem Zakochanych”.

Typ imprezy: Imprezy turystyczne
11
luty
-
15
luty

Kings On Ice

Warszawa

Kings of ice jest wydarzeniem skupiającym najlepszych łyżwiarzy świata.

Kings of ice jest wydarzeniem skupiającym najlepszych łyżwiarzy świata.
Typ imprezy: Imprezy turystyczne
+48 222959876
28
luty

ebilet

Chcesz się dowiedzieć więcej zapisz się na nasz newsletter

Copyright © 2013 POT

ue-info-pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013