Polska Travel Zwierzęta Polski
Zwierzęta Polski
Zwierzęta występujące w Polsce bardzo licznie, jak również gatunki chronione, bardzo rzadko spotykane.
Bardzo nielicznie gnieździ się w północnej Polsce, między innymi można go spotkać w Wolińskim Parku Narodowym. Perkoz często spotykany jest na Pojezierzach, w Wielkopolsce oraz na Śląsku. Z uwagi na nieliczne występowanie objęty jest ścisłą ochroną gatunkową. W południowej Wielkopolsce prowadzony jest program aktywnej ochrony bociana czarnego. W Polsce skrajnie nieliczny ptak lęgowy (30-35 par), występuje głównie w Karpatach Kozica tatrzańska jest gatunkiem chronionym i występuje w Tatrach. Dwa razy do roku Tatrzański Park Narodowy organizuje liczenie kozic, niestety otrzymane dane należy traktować raczej jako szacunkowe. W Polsce na terenie Puszczy Białowieskiej, Puszczy Boreckiej, Puszczy Piskiej, Puszczy Knyszyńskiej, Nadleśnictwa Wałcz, Nadleśnictwa Kobiór oraz w Bieszczadach (kolejnych ok. 150 żubrów znajduje się w zamkniętych hodowlach). Dzikimi przodkami konika polskiego są tarpany. Długowieczne, silne, odporne na choroby i trudne warunki. W warunkach rezerwatowych można je spotkać w Popielnie, Roztoczańskim Parku Narodowym, Stacji Doświadczalnej w Stobnicy. Samce noszą poroże nadające ich sylwetce swoiste piękno.


Panoramy

Copyright © 2013 POT

ue-info-pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013