Misterium Męki Pańskiej



Lokalizacja:

Informacje

Ogólne

  • Typ jednostki: Imprezy turystyczne

Termin

  • Data: 2012-04-12

Niezwykłe wydarzenie religijne odbedzie się w Kalwarii Pacławskiej.

Wydarzenie o charakterze religijnym skupiajace pielgrzymów z Polski i zagranicy

Copyright © 2013 POT

ue-info-pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013