Polska Travel Przyrodnicze Kampinoski Park Narodowy

Kampinoski Park NarodowyLokalizacja na mapie:

Lokalizacja:

Informacje

Ogólne

  • Typ jednostki: Przyrodnicze

Organizator

  • Powiat: warszawski zachodni
  • Gmina: Izabelin
  • Miejscowość: Izabelin
  • Nazwa ulicy: Tetmajera
  • Numer domu: 38
  • email: dyrekcja@kampinoski-pn.gov.pl
  • Strona internetowa: http://kampinoski-pn.gov.pl

Park został utworzony w 1959 roku. Liczy 38 544,3 ha, z czego 4303 ha objęto ochroną ścisłą. Otulina wokół parku zajmuje powierzchnię  37 756,5 ha. Obszary te pełnią rolę „zielonych płuc Warszawy”, mają też status rezerwatu biosfery.  W godle parku znajduje się łoś.

Park chroni kompleks Puszczy Kampinoskiej, znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy, mającej też naturalne granice w postaci rzek Wisły i Bzury.  Obiektem  ochrony jest tu unikalny w Europie zespół wydm śródlądowych, wzbogacających krajobraz płaskiej niziny. Dwa główne pasma wydm mają od 1,5  do 5 km szerokości i liczą po kilkadziesiąt km długości. Są doskonale ukształtowane, osiągają do 30 metrów wysokości i prezentują różne formy morfologiczne: łuki, parabole, wały, grzędy i zespoły wydmowe, przypominające niekiedy mini łańcuchy górskie. Między nimi  ciągną się pasy bagien zajmujących tereny dawnych nurtów rzeki. Kontrast krajobrazów wydm i bagien jest charakterystycznym elementem pejzażu parku narodowego.

Kampinoski Park Narodowy oferuje bogatą sieć szlaków pieszych (360 km) i rowerowych (200 km), poprowadzonych do miejsc będących pomnikami przyrody i często pomnikami historii.

Copyright © 2013 POT

ue-info-pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013