Polska Travel Muzea, zabytki Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego (Woskresieńska) w Bielsku Podlaskim

Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego (Woskresieńska) w Bielsku PodlaskimLokalizacja na mapie:

Lokalizacja:

Informacje

Ogólne

  • Typ jednostki: Zabytki sakralne
  • Dostępność: Obiekt całoroczny

Udogodnienia

  • Możliwość filmowania
    Możliwość filmowania
    Możliwość fotografowania
    Możliwość fotografowania
Cerkiew Zmartwychwstania Panskiego (Woskresienska
Cerkiew Zmartwychwstania Panskiego (Woskresienska

W wystroju świątyni szczególną uwagę należy zwrócić na dziewiętnastowieczny ikonostas, z ikonami Bogarodzicy i św. Józefa z XVIII w. oraz szczególnie czczonnymi św. Jerzego i św. Barbary.

Świątynia pierwotnie znajdowała się w Lewkach, skąd w 1377 r. przeniesiona była na ul. Dubicze - miejsce jej lokalizacji upamiętnia dziś kapliczka. Z Dubicz ok. 1563 r. cerkiew przeniesiono na Hołowiesk, gdzie znajduje się do dziś. Od początku swego istnienia była to świątynia drewniania, utrzymywana z ofiar wiernych, głównie członków bractwa. Ok. 1640 r. cerkiew stała się unicką i taką pozostawała do 1839 r. Rok wcześniej konsekrowano nową cerkiew (do 1838 r. z powodu złego stanu swej świątyni, na czas budowy nowej, parafianie modlili się w kościele pokarmelickim). W latach 1912-13 z fundacji parafian z Parcewa dokonano gruntownego remontu cerkwi. Wymieniono zmurszałe drewno w ścianach, obmurowano je cegłą, a z zachodniej strony wzniesiono murowaną wieżę z dzwonnicą. W wystroju świątyni szczególną uwagę należy zwrócić na dziewiętnastowieczny ikonostas, z ikonami Bogarodzicy i św. Józefa z XVIII w. oraz szczególnie czczonnymi św. Jerzego i św. Barbary.

Copyright © 2013 POT

ue-info-pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013