Białystok - Pałac Branickich
Pałac Branickich nazywany Wersalem Podlasia jest jednym z najciekawszych zabytków w Białymstoku. Jest to prawdziwa perła architektury późnobarokowej, jedna z najlepiej zachowanych rezydencji magnackich epoki saskiej.
Zamek wybudowano w XVII wieku, początkowo utrzymany był w stylu gotycko-renesansowym. Gdy stał się własnością rodziny Branickich został przebudowany do obecnego kształtu, który oparty jest na francuskich rozwiązaniach dekoracyjnych i przestrzennych.
Zamek przechodził burzliwe koleje losu. Od XIX do początków XX wieku był własnością carów rosyjskich, a w czasie II Wojny Światowej został zniszczony i ograbiony.
Po wojnie przekazany został Uniwersytetowi Medycznemu, który ma tu swoją siedzibę do dziś.