Góry Stołowe
Góry Stołowe leżą w Sudetach Środkowych. Przyciągają turystów bogactwem niesa- mowitych form skalnych, które mają postać grzybów, bram skalnych i labiryntów. Ukształtowanie terenu zawdzięczają unika- towej budowie geologicznej gór płytowych. Zbudowane są z poziomych warstw pias- kowca podatnego na zjawiska wietrzeniowe. Góry Stołowe nie przekraczają wysokości 1000 m n.p.m. i są łatwo dostępne dla turystów dzięki licznie wytyczonym szlakom.