Puszcza Białowieska
Puszcza Białowieska jest jednym z naj- cenniejszych kompleksów leśnych w Europie. Zachowały się tu ostatnie fragmenty lasów o charakterze pierwotnym, a ponad 1100 drzew objęto ochroną jako pomniki przyrody. Puszczę zamieszkuje największa wolno żyjąca populacja żubra na świecie. Można też spotkać wilki, rysie, łosie, sarny, jelenie i wiele innych gatunków ssaków oraz ptaków. Na terenie puszczy wytyczono liczne piesze i rowerowe trasy turystyczne i edukacyjne. W 1979 została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO .