Warszawa 5 ºC
Kontakt
na pierwszym planie fontanna na tarasach Zamku Książ w Wałbrzychu

Od 26 marca br., codziennie w godzinach 11.00 – 18.00 można zwiedzać wspaniałe Tarasy Zamku Książ w Wałbrzychu. Czeka tam na Was 12 tarasów o łącznej powierzchni aż 2 ha. Z każdym z nich łączy się historia zabytkowych fontann. Podczas spaceru możemy doliczyć się ich w sumie 38. W ostatnim czasie fontanny Bogini Flory i Trytonów zostały poddane pracom konserwatorskim. Teraz odnawiane będą kolejne dwie  fontanny, kaskadowa i podkowiasta.

Wiosna to idealna pora roku na podziwianie zamkowych ogrodów i widoków z tarasów. Póki nie ma jeszcze liści na drzewach, można dostrzec ruiny Starego Książa, punkt widokowy Grób Olbrzyma oraz rzekę Pełcznicę

Historyczne tarasy Książa swą historią sięgają XVI wieku. Założone na miejscu rozebranych fortyfikacji piastowskiego zamku, przez lata były nieustannie powiększane i zmieniane.

Zamek Książ położony jest na granicy Przedgórza Sudeckiego i Sudetów Środkowych, w centralnym obszarze Książańskiego Parku Krajobrazowego utworzonego w 1981 roku nad rzeką Pełcznicą, należącą do dorzecza Odry. Sam zespół kompleksu zamkowego zbudowany został na wysokim cyplu skalnym w zakolu rzeki Pełcznicy (ok. 80 m nad dnem doliny) na jej prawym brzegu na wys. 395 m n.p.m.

Zamek Książ to miejsce wyjątkowe, jest to trzeci co do wielkości zamek w Polsce i jeden z największych w Europie. W sposób szczególny stanowi przykład bogatego dziedzictwa kulturowego Ziemi Wałbrzyskiej – części Dolnego Śląska, regionu Polski o zawiłej historii, bogatym dorobku materialnym i intelektualnym, pełnym wspaniałych widoków i tajemniczości. 

Dowiedz się więcej na stronie Zamku Książ