W dniach 9-18 sierpnia szczególnie warto wybrać się do Zwierzyńca – malowniczo położonego miasteczka nad rzeką Wieprz u wrót Roztoczańskiego Parku Narodowego. W tym letnim  terminie, w lubelskiej miejscowości odbędzie się jubileuszowa 20. Letnia Akademia Filmowa, podczas której organizatorzy przewidzieli wiele atrakcji, nie tylko filmowych.

Jednocześnie 10 sierpnia dyrekcja sąsiadującego ze Zwierzyńcem Roztoczańskiego Parku Narodowego zaprasza na XI edycję imprezy edukacyjnej „Dzień otwarty Roztoczańskiego Parku Narodowego”, która będzie miała miejsce na terenie Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego RPN w Zwierzyńcu oraz w Izbie Leśnej we Floriance. W programie m.in. zwiedzanie wystaw ośrodka, pokazy i zajęcia przyrodnicze, konkursy, gry i animacje przyrodnicze oraz wycieczka przyrodnicza ścieżką poznawczą na Bukową Górę i do Stawów Echo. Wydarzeniu będą towarzyszyć stoiska stowarzyszeń i organizacji turystycznych, zajmujących się obsługą turystów na Roztoczu oraz prezentacja i sprzedaż regionalnych wyrobów i produktów.   

Zwierzyniec jest miejscowością turystyczno-wypoczynkową, jednym z głównych ośrodków Roztocza Środkowego. Co ciekawe, miejscowość ze wszystkich stron otoczona jest lasami, które zajmują aż 66% powierzchni gminy. W ich pobliżu, za południową granicą miasta, znajdują się Stawy Echo, które są miejscem rekreacji i wypoczynku. Ich brzeg jest dobrze zagospodarowany, znajdują się tam pomosty, platformy widokowe i piaszczyste plaże. Zwierzyniec wraz z Roztoczem ma najwięcej dni słonecznych w Polsce. Obliczono, że słońce świeci tu ponad 100 dni w roku.


Dowiedz się więcej o 20. LAF na stronie: https://www.laf.org.pl, a o dniu otwartym RPN na stronie: http://roztoczanskipn.pl 

Zobacz także: „Roztocze wpisane na światową listę rezerwatów biosfery UNESCO”