Warszawa 0 ºC
Kontakt
oświetlony budynek Centrum Geoedukacji w Kielcach wieczorem

Geopark Świętokrzyski jako drugi geopark w Polsce (pierwszy Geopark Łuk Mużakowa) uzyskał status światowego geoparku UNESCO!

Uroczyste powitanie nowych członków w Światowej Sieci Geoparków UNESCO odbyło się w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi w dniu 22 kwietnia br., po zatwierdzeniu przez Radę Wykonawczą UNESCO (21 kwietnia br.) uprzedniej rekomendacji Rady ds. Światowych Geoparków UNESCO, przyjętej na 5. sesji (8-9 grudnia 2020 r.).

Geopark Świętokrzyski zajmuje obszar 526 km2 powierzchni, położony jest w zachodniej części Gór Świętokrzyskich. Tworzy go 5 gmin województwa świętokrzyskiego: Kielce, Chęciny, Morawica, Sitkówka-Nowiny oraz Piekoszów. Gminy te tworzą stowarzyszenie, które zarządza geoparkiem.

Wyjątkowość tej niezwykłej atrakcji turystycznej zawarta jest w unikalnej w skali międzynarodowej różnorodności geologicznej, która współistnieje z bogactwem przyrodniczym i dziedzictwem kulturowym. 

„Dzięki swojemu unikalnemu ukształtowaniu, obszar Gór Świętokrzyskich, a w tym Geoparku Świętokrzyskiego, jest bardzo istotnym obiektem dla badań nad geologiczną przeszłością Europy. Znajdując się bowiem w strefie tzw. Transeuropejskiego Szwu Tektonicznego (TESZ), czyli obszaru granicznego między trzema platformami geologicznymi naszego kontynentu, stanowią jedyny jego obszar, gdzie na powierzchni są odsłonięte skały osadowe pochodzące ze wszystkich okresów historii Ziemi od kambru do czwartorzędu.” (cyt.: Polski Komitet ds. UNESCO)

Na terenie Geoparku Świętokrzyskiego znajdziemy:

  • 78 geostanowisk (Geological Sites)
  • 60 miejsc związanych z przyroda ożywioną (Natural Sites)
  • 48 miejsc związanych z dziedzictwem kulturowym (Cultural Sites)
  • 22 inne miejsca związane z działalnością geoparku (Other Sites)

Status światowego geoparku UNESCO posiada obecnie 169 obiektów w 44 krajach. 

Dowiedz się więcej na stronach:

Zobacz także:

Świętokrzyski Park NarodowyGEOPARKIŚwiętokrzyskie