Biebrzański Park Narodowy zaprasza do udziału na 69. Wszechnicy Biebrzańskiej, której tegorocznym tematem przewodnim jest „Nasz sąsiad wilk”. W sobotę, 30 marca w Centrum Edukacji i Zarządzania BpPN w Osowcu-Twierdzy odbędą się prelekcje znakomitych naukowców i przyrodników. Natomiast niedziela, 31 marca to dzień terenowy, podczas którego odbędzie się wycieczka na trasie Barwik – Budy. Program Wszechnicy zakończy ognisko.

Biebrzański Park Narodowy powstał w 1993 roku i jest największym parkiem narodowym w Polsce (59 223 ha). Obejmuje swoją ochroną część Kotliny Biebrzy, z najlepiej zachowanym w Europie kompleksem torfowisk. Największą atrakcją parku jest przepływająca przez niego rzeka Biebrza, która ma koryto nieregularne, z licznym zakolami i starorzeczami. Co roku wiosną zalewa okoliczne tereny, tworząc malownicze rozlewiska. Bagna te są również ostoją ptaków (blisko 300 gatunków), w tym szczególnie ptactwa wodnego i błotnego, dlatego przyciągają ornitologów i amatorów foto-safari z całego świata. Świat fauny reprezentują też większe zwierzęta: łosie, jelenie, bobry, borsuki, jenoty, piżmaki. Ze względu na położenie rzeka Biebrza jest popularnym miejscem spływów kajakowych. Przez tereny parku poprowadzone zostały szlaki piesze i ścieżki przyrodniczo-edukacyjne.


wszechnica_biebrzanska_plakat_540.jpg
Dowiedz się więcej na stronie Biebrzańskiego Parku Narodowego