Warszawa 0 ºC
Kontakt
zdjęcie przedstawia miejsce w Zabrzu, w którym wkrótce powstanie geopark

Na mapie województwa śląskiego, w Zabrzu już wkrótce będzie można zamieścić nową atrakcję turystyczną. Obszar dawnego wyrobiska gliny w zabrzańskiej dzielnicy Grzybowice będzie pełnił funkcję rekreacyjno-edukacyjną w postaci nowego geoparku.

W jego północnej części, o wyjątkowych walorach geologicznych, zaplanowano ścieżki i schody prowadzące do wnętrza wyrobiska wraz z pomostem stanowiącym miejsce wejścia na ścieżki edukacyjne geoparku. Ustawione będą też tablice informacyjne dotyczące dziedzictwa geologicznego i przemysłowego.

Z kolei w południowej części tego terenu przewiduje się utworzenie infrastruktury typowo rekreacyjnej z małą architekturą, taką jak ławki czy wiaty. Będzie też plaża trawiasta z leżakami, do której doprowadzą drewniane pomosty, umiejscowione tuż przy oczyszczonych zbiornikach wodnych. Nie zabraknie też oświetlonych ścieżek spacerowo-rowerowych. 

Nowy geopark wraz z terenami rekreacyjnymi obejmie docelowo 9 hektarów zrekultywowanego terenu położonego w Zabrzu przy ulicach: Na Lesie i Przy Ujęciu.

Dowiedz się więcej na oficjalnej stronie Zabrza