Warszawa 0 ºC
Kontakt
Polskie góry najbardziej popularnym zimowym kierunkiem Polaków

Umiłowanie rodaków do naszych malowniczych gór na południu Polski potwierdziły badania zlecone przez Polską Organizację Turystyczną („Plany wyjazdowe Polaków – sezon zimowy 2019/2020”, badanie KANTAR dla Polskiej Organizacji Turystycznej, CATI, próba ogólnopolska (n=1000) reprezentatywna mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat; realizacja badania 27-28 listopada 2019 r.). 

Najbardziej popularnym kierunkiem podróży zimowych są polskie góry. Wybiera się tam aż 40% wszystkich planujących wyjazd. Tylko co piąta osoba, która będzie wyjeżdżać zimą w Polsce, jako główny cel swojego wyjazdu określa „uprawianie sportów zimowych” a aż 2/3 wyjeżdżać będzie zimą, żeby po prostu zmienić otoczenie i wypoczywać. 

Z roku na rok rośnie liczba osób, które planują wykupić na wyjazd zimowy pakiet pobytowy (nocleg, wyżywienie i ewentualnie inne usługi). W 2019 roku taką odpowiedź wybrało aż 43% respondentów planujących wyjazd (wzrost o 3 p.p. w stosunku do danych z 2018 roku i o blisko 30 p.p. do danych sprzed czterech lat). W dalszej kolejności Polacy wybierają wykupienie noclegów w hotelu czy pensjonacie bez wyżywienia (23%) a jedna piąta (20%) na czas zimowego wyjazdu zamieszka u rodziny lub znajomych.

Najczęściej wyjazdy zimowe planują osoby w wieku między 18 a 29 rokiem życia, najrzadziej – respondenci powyżej 60 roku życia. Posiadanie planów wypoczynku zimą skorelowane jest z miejscem zamieszkania i dochodem – częściej wyjeżdżają zimą mieszkańcy dużych miast i osoby z wyższym dochodem.

W sezonie zimowym 2019/2020 wyjazd w celach turystycznych planuje co czwarty Polak w wieku 15 i więcej lat (25%). Większość osób (blisko 60%) chce wyjechać w kraju, 38% – ma w planie wyjazd zagraniczny a pozostali – nie podjęli jeszcze decyzji o miejscu zimowego wypoczynku.


Zapoznaj się z całą notatką dot. badania oraz innymi badania i analizami na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej – Badania i Analizy