Warszawa 5 ºC
Kontakt
Kolaż czterech zdjęć: na pierwszym planie szary napis "Świętokrzyski Szlak Zabytków Techniki". Cztery zdjęcia przedstawiają ludzi zwiedzających obiety na szlaku - Starachowice, Samsonów, Sielpię i Nietulisko

21 obiektów turystyki industrialnej województwa świętokrzyskiego już wkrótce połączy 200-kilometrowy szlak samochodowy, prowadzący od doliny rzeki Kamiennej do centralne części regionu. Świętokrzyski Szlak Zabytków Techniki obejmie wiele ciekawych atrakcji turystycznych, do których poprowadzi około 80 znaków drogowych (E-22a i E-22b), a przy 12 obiektach znajdą się tablice informacyjne w języku polskim i angielskim.

A wśród bogactwa i różnorodności zabytków techniki i przemysłu każdy znajdzie coś dla siebie. Wpisane w krajobraz świętokrzyskich miast i wsi obiekty tzw. postindustrialne są świadectwem szeroko pojętej kultury technicznej i ważne dla historii techniki i przemysłu w Polsce. 

Szlak tworzyć będą obiekty związane z tradycją hutniczą, górniczą, zbrojeniową, samochodową, metalurgiczną, kolejową i ceramiczną. W szlak wejdą obiekty o charakterze archeologicznym oraz obiekty ze Staropolskiego i Centralnego Okręgu Przemysłowego.

Na szlaku znajdziecie ostatni (w 2019 roku), 16. obiekt z Polski wpisany na listę światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego UNESCO: Krzemionkowski region prehistorycznego górnictwa krzemienia pasiastego, który ma status Muzeum i Rezerwatu Archeologiczno-Przyrodniczego i ze względu na unikatową architekturę podziemi oraz doskonale zachowany krajobraz pogórniczy i walory naukowe jest objęty ochroną archeologiczną i przyrodniczą. Krzemionki – kopalnie z epoki neolitu i wczesnego brązu (ok. 3900 do 1600 p.n.e.) zostały uznane za pomnik historii. Jest to jeden z największych i najlepiej zachowanych obiektów tego typu na świecie.

Do zmotoryzowanych turystów zwiedzających obiekty na Świętokrzyskim Szlaku Zabytków Techniki opracowana zostanie mapa turystyczna.

Lista obiektów techniki i poprzemysłowych na Świętokrzyskim Szlaku Zabytków Techniki:

 • Muzealna Izba Górnictwa Kruszcowego w Miedziance
 • Pozostałości zakładu wielkopiecowego w Bobrzy
 • Ruiny Huty „Józef” w Samsonowie
 • Wielki Piec Hutniczy w Kuźniakach
 • Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu
 • Zespół zakładu i osiedla przemysłowego w Sielpi Wielkiej
 • Dawna kuźnica wodna w Starej Kuźnicy
 • Młyn „Jędrów” w Suchedniowie
 • Ostrowiecki Browar Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • Żywe Muzeum Porcelany w Ćmielowie
 • Starachowicka Kolej Wąskotorowa
 • Pałac Schoenberga w Wąchocku
 • Zespół fabryczny dawnych zakładów białogońskich wraz z osiedlem fabrycznym w Białogonie
 • Urządzenie hydrotechniczne w Mostkach
 • Muzeum Przyrody i Techniki „Ekomuzeum” im. Jana Pazdura w Starachowicach
 • Ruiny walcowni w Nietulisku Dużym
 • Pradziejowe Kopalnie Krzemienia „Krzemionki” (UNESCO)
 • Pozostałości układu wodnego w Brodach
 • Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej
 • Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego w Nowej Słupi
 • Izba Pamięci Cukrownictwa w Ostrowcu Świętokrzyskim

Dowiedz się więcej na stronie: Swietokrzyskie.Travel