Poznaj tajemnice Parku Narodowego „Ujście Warty” w każdy wakacyjny piątek lub wakacyjną niedzielę! Bowiem w tych dniach podczas letnich miesięcy – lipca i sierpnia będą organizowane spotkania połączone z wycieczką lub warsztatami. W trakcie takich spotkań odbywają się prelekcje z pokazem slajdów lub filmów, prowadzone przez pracowników parku. Tematyka każdego spotkania jest nieco odmienna. Każde wakacyjne spotkanie rozpoczyna się o godzinie 9.00 w siedzibie parku, w Chyrzynie 1, a o godzinie 10.30 rozpoczyna się wycieczka po parku lub warsztat tematyczny. Co ważne, wszystkie te zajęcia są bezpłatne. Bezpłatny w tym dniu będzie także wstęp na wieżę widokową przy siedzibie parku w Chyrzynie i do Przyrodniczego Ogrodu Zmysłów.

Park Narodowy „Ujście Warty” stanowi unikatowy obszar podmokły, będący jednym z najważniejszych pod względem ornitologicznym miejsc w kraju i największych rezerwatów ptactwa wodnego i błotnego w Europie. Jego powierzchnia wynosi ponad 8 tysięcy hektarów, a powierzchnia otuliny ponad 10 tysięcy hektarów.

Harmonogram i tematyka spotkań wakacyjnych

  • 5 lipca 2019 (piątek): projekcja filmu „Bagna są dobre! Park Narodowy „Ujście Warty”; wycieczka na ścieżkę przyrodniczą „Olszynki”
  • 14 lipca 2019 (niedziela): wycieczka rowerowa: „Na dwóch kółkach przez Polder Północny”.
  • 21 lipca 2019 (niedziela): projekcja filmu: „Bagna są dobre! Park Narodowy „Ujście Warty”; warsztaty „Podwodny świat”
  • 26 lipca 2019 (piątek): pogadanka „Pszczoły jakie znacie i te których nie znacie”; warsztaty „Na ścieżkach owadów pożytecznych”
  • 2 sierpnia 2019 (piątek): „projekcja filmu Bagna są dobre! Park Narodowy „Ujście Warty; wycieczka ścieżkę przyrodniczą „Mokradła”
  • 9 sierpnia 2019 (piątek): pogadanka „Pszczoły jakie znacie i te których nie znacie”; warsztaty „Na ścieżkach owadów pożytecznych”
  • 16 sierpnia 2019 (piątek): wycieczka na ścieżkę spacerową „Torfianka”
  • 25 sierpnia 2019 (niedziela): pokaz slajdów „Czy nad Wartą żyją wodniki?”; warsztaty: „Rośliny lecznicze i magiczne”
  • 30 sierpnia 2019 (piątek): projekcja filmu: „Bagna są dobre! Park Narodowy „Ujście Warty”; wycieczka na ścieżkę przyrodniczą „Ptasim Szlakiem”


Dowiedz się więcej na stronie Parku Narodowego „Ujście Warty”