Warszawa -2.2 ºC
Kontakt
Zamek Książ i Palmiarnię można już zwiedzać

Zamek Książ w Wałbrzychu i Palmiarnia po prawie dwumiesięcznej przerwie spowodowanej narodową kwarantanną, od poniedziałku 4 maja, zostały ponownie udostępnione dla turystów. Można już zwiedzać wszystkie obiekty wchodzące w skład kompleksu zamkowego, czyli Zamek Książ, tarasy, podziemia, Palmiarnię wraz z ogrodem i mauzoleum.

Zwiedzanie i poruszanie się po kompleksie książańskim będzie możliwe tylko w maseczkach, a dotyczy to wszystkich osób przebywających na jego terenie. Trasy zwiedzania zostały zmienione i z powodów bezpieczeństwa są jednokierunkowe i bezkolizyjne.

Dla gości otwarty zostanie także Hotel „Książ”, oczywiście zgodnie z wszelkimi wytycznymi reżimu sanitarnego.

Nowy regulamin zwiedzania, przebieg tras, kwestie przepustowości i komunikacji na terenie Zamku Książ w Wałbrzychu i Palmiarni są zgodne z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Trasy zwiedzania wnętrz Zamku Książ, zamkowych tarasów oraz Palmiarni są trasami jednokierunkowymi i zostały wytyczone tak, by osoby opuszczające tarasy i ogród przy Palmiarni nie mijały się z osobami oczekującymi na wejście. Liczba osób obecnych w jednym czasie w zamkowych wnętrzach, na zamkowych tarasach oraz w Palmiarni jest limitowana i ustalona na podstawie zaleceń inspektoratu sanitarnego. Na zamkowych tarasach, w zamku oraz w Palmiarni, podobnie jak w innych miejscach publicznych należy zachować spokój i zrozumienie dla ograniczeń, które wynikają z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa zarówno odwiedzającym, jak i pracownikom. Wejścia do Zamku Książ, na zamkowe tarasy oraz do Palmiarni odbywają się indywidualnie. Turyści do wnętrz zamku oraz do Palmiarni wpuszczani są w odstępach co 40 sekund jedna osoba. Wyjątek stanowią tu osoby dorosłe, sprawujące opiekę nad osobami małoletnimi do 13 roku życia. Przed wejściem do Zamku Książ i do Palmiarni konieczna jest dezynfekcja rąk w miejscu wskazanym przez obsługę. W celu zapewnienia bezpieczeństwa odwiedzającym oraz pracownikom klamki, poręcze schodów oraz inne elementy wyposażenia wnętrz, znajdujące się na trasach zwiedzania, poddawane są regularnej dezynfekcji.

Nowe godziny otwarcia Zamku Książ w Wałbrzychu i Palmiarni:

  • zamek: poniedziałek – czwartek w godzinach 11.00 – 16.00 (kasy do 15:00), piątek, sobota i niedziela w godzinach 10.00 – 17.00 (kasy do 16:00)
  • zamkowe tarasy: poniedziałek – czwartek w godzinach 11.00 – 17.00, piątek, sobota i niedziela w godzinach 10.00 – 18.00
  • palmiarnia: codziennie w godzinach 10.00 – 18.00

Zamek Książ położony jest w północno-zachodniej części miasta Wałbrzych w województwie dolnośląskim. Teren zespołu zamkowo-parkowego „Książ” jest w zarządzie Zamku Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o. – spółki gminy Wałbrzych.

Zespół zamkowo-parkowy „Zamek Książ”
 leży na granicy Przedgórza Sudeckiego i Sudetów Środkowych, w centralnym obszarze Książańskiego Parku Krajobrazowego utworzonego w 1981 roku nad rzeką Pełcznicą, należącą do dorzecza Odry. Sam zespół kompleksu zamkowego zbudowany został na wysokim cyplu skalnym w zakolu rzeki Pełcznicy (ok. 80 m nad dnem doliny) na jej prawym brzegu na wys. 395 m n.p.m.

Kompleks zamkowo-parkowy „Zamek Książ” składa się z szeregu budynków, tarasów ogrodowych i rozległego założenia parkowego (razem ok. 26 ha) i jest największym zamkiem na Dolnym Śląsku. W okolicy zamku na terenie Książańskiego Parku Krajobrazowego znajdują się romantyczne ruiny zamku Stary Książ z końca XVIII wieku.

Zamek Książ w Wałbrzychu to miejsce wyjątkowe, jest to trzeci co do wielkości zamek w Polsce i jeden z największych w Europie. W sposób szczególny stanowi przykład bogatego dziedzictwa kulturowego Ziemi Wałbrzyskiej – części Dolnego Śląska, regionu Polski o zawiłej historii, bogatym dorobku materialnym i intelektualnym, pełnym wspaniałych widoków i tajemniczości. Ta 
majestatyczna budowla wywiera niezapomniane wrażenie swoją monumentalnością, zróżnicowaną architekturą i położeniem. Dziś Książ nadal skrywa wspomnienia o ludziach, wydarzeniach, miejscach, zapisane w trwałych obiektach, w przekazach pisanych i ikonograficznych, ale też w opowieściach i legendach. Jak w ciągu setek lat, tak i dziś goście zamku ulegają jego magii, wielowiekowej historii wielkich czynów i dramatów, romantycznych i krwawych zdarzeń, legend i tajemnic Książa…

Zamek Książ jest najpiękniej położonym zamkiem w Polsce. Zarówno jego niezwykła historia jak i zapierająca dech w piersiach lokalizacja sprawiają, że w kompleksie można spędzić wiele godzin słuchając o dawnych dziejach oraz podziwiając piękno okolicy.

Dowiedz się więcej na stronie Zamku Książ