Już w najbliższy weekend (17-18 sierpnia) na obrzeżach Gór Świętokrzyskich, u podnóża Łysej Góry, w Nowej Słupi, odbędzie się plenerowa impreza o najdłuższej tradycji w regionie – 53. Dymarki Świętokrzyskie. Tegorocznej edycji towarzyszyć będzie festiwal archeologiczny „W kręgu żelaza”, na którym zobaczycie pełny pokaz wytwarzania żelaza od kopalni rud aż po rozbicie pieców dymarkowych, pokazy starożytnych rzemieślników czy bitwę Rzymian z barbarzyńcami. 

Dymarki Świętokrzyskie to wspaniałe wydarzenie plenerowe z unikatowym piecowiskiem sprzed 2000 lat. Będzie można na nim podziwiać rekonstrukcję pełnego cyklu wytopu rudy żelaza. 

Impreza ta cieszy odwiedzających od ponad 50 lat, począwszy od 1967 roku. Główną atrakcją tego przedsięwzięcia jest uzyskiwanie żelaza metodą stosowaną w okresie rzymskim – przed dwoma tysiącami lat. Piece używane w starożytności zostały współcześnie „ochrzczone” średniowiecznym mianem „dymarek”. Dzięki badaniom archeologicznym i metalurgicznym możliwa jest obecnie rekonstrukcja i prezentacja antycznego cyklu produkcji żelaza. Podstawą do rozpoczęcia badań w Górach Świętokrzyskich był żużel występujący masowo w ich północno-wschodnim rejonie.

Obecnie prezentacje uzyskiwania żelaza na terenie tzw. „Piecowiska” w Nowej Słupi są wzbogacane o odsłony życia codziennego dawnych mieszkańców ziem polskich a nawet kontaktów z terenami Imperium Rzymskiego. Pokaz posiada charakter festynu archeologicznego prezentującego starożytne hutnictwo w bardzo szerokim kontekście wytwórczości i kultury ludów zamieszkujących teren ziem polskich w okresie rzymskim w konfrontacji z wybranymi elementami spuścizny antycznego Rzymu.

Dymarki Świętokrzyskie są połączeniem historii i współczesności. Jawią się wspaniałą okazją do zapoznania się nie tylko ze starożytnymi metodami uzyskiwania żelaza, do poznania folkloru świętokrzyskiego, ale także są sprzyjającą okolicznością do aktywnego wypoczynku w malowniczej scenerii u podnóża Łysej Góry. Na goście czeka wiele dodatkowych atrakcji. 

Dowiedz się więcej i poznaj szczegółowy program imprezy na stronie wydarzenia Dymarki Świętokrzyskie