Język Język
Szukaj Szukaj

Camping i caravaning

EMAIL PDF

camping

Wakacje pod chmurką

W Polsce nie brakuje miłośników campingu i caravaningu, formy rekreacji i aktywności na otwartym terenie, w bezpośrednim kontakcie ze środowiskiem naturalnym. Typowym obrazkiem campingu jest prowizoryczny stolik obok namiotu, przyczepy lub campera, a dookoła las. Rozwój tej formy turystyki doprowadził do podziału turystyki campingowej na turystykę namiotową, caravaningową i motocaravaningową, czyli z użyciem samochodów mieszkalnych - tzw. camperów.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 36 pkt 4 ustawy O usługach turystycznych campingi, podobnie jak hotele, motele, pensjonaty, domy wycieczkowe i schroniska należą do grupy obiektów hotelarskich. Zgodnie z tą definicją, campingi to obiekty strzeżone, umożliwiające nocleg w namiotach, samochodach mieszkalnych i przyczepach samochodowych, przyrządzanie posiłków, parkowanie samochodów, a także świadczące usługi związane z pobytem klientów. Obiekty te mogą dodatkowo umożliwiać nocleg w domkach turystycznych lub innych obiektach stałych. Ustawa wyróżnia cztery kategorie campingów oznaczone gwiazdkami.

Campingi dzielą się według:

 1. Kryterium wyposażenia i zakresu świadczonych usług na kategorie oznaczone gwiazdkami: od jednej gwiazdki - najniższej kategorii, do czterech gwiazdek - najwyższej kategorii.
 2. Kryterium zależności od warunków organizacji:
  a) samodzielne,
  b) przy obiektach (stanowiące część obiektu hotelarskiego lub ośrodka wypoczynkowego, ośrodka agroturystycznego itp., w których wiele urządzeń jest wspólnych dla ośrodka i campingu).
 3. Kryterium lokalizacji:
  a) pobytowe,
  b) miejskie,
  c) przelotowe.
 4. Kryterium wielkości:
  a) małe (do 200 miejsc noclegowych),
  b) średnie (od 201 do 450 miejsc noclegowych),
  c) duże (powyżej 450 miejsc noclegowych).

camping1

Początki ruchu campingowego w Europie sięgają lat 20. XX wieku. Wtedy powstały pierwsze kluby zrzeszające turystów campingowych i zorganizowano pierwsze zloty – spotkania miłośników campingu różnych narodowości. 

W Polsce turystyka campingowa zaczęła rozwijać się na początku lat 30. XX wieku. Pierwszy polski camping założono w 1931 roku w Czorsztynie. Już w pierwszym roku działalności do letniska campingowego przyjechała setka turystów z Krakowa, Warszawy i Katowic. Kolejne campingi powstawały w Żegiestowie, w Popowie i w Jadwisinie nad Narwią. W roku 1932 roku utworzono Spółkę Udziałową Towarzystwa Letnisk Campingowych. W sierpniu 1939 roku powstał w Krakowie Polski Związek Campingowy. Plany przystąpienia związku do Międzynarodowej Federacji Campingu i Caravaningu (F.I.C.C.) musiały jednak poczekać do końca wojny. Dalszy rozwój caravaningu miał miejsce w latach 50. XX wieku. W dniu 28 sierpnia 1964 roku w Warszawie odbył się zjazd założycielski Polskiej Federacji Campingu (PFC), która rok później została przyjęta do grona członków Międzynarodowej Federacji Campingu i Caravaningu, a w 1985 r. przekształcona w Polską Federację Campingu i Caravaningu.

Obecnie w Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu zrzeszonych jest ponad 200 campingów. Znakomita większość z nich to obiekty czynne tylko w sezonie letnim. Ok. 20% polskich campingów jest czynnych przez cały rok.

Od roku 1965 Federacja rokrocznie organizuje konkurs na najlepszy camping w Polsce „Mister Camping”. Laureatami konkursu zostają obiekty najlepiej zagospodarowane i świadczące usługi na najwyższym poziomie. W rankingu campingów w Polsce prym wiedzie camping nr 194 „Wiking” w Dziwnówku. Na drugim miejscu jest Łeba – z campingiem nr 41 „Ambre” i campingiem nr 51 „Leśnym”, a na trzecim camping nr 78 „Baltic” w Kołobrzegu.

Campingi w Polsce położone są terenie całego kraju. Zwolennicy wypoczynku nad wodą mają do wyboru campingi nad morzem albo nad jeziorami i rzekami. Campingi znajdują się również na terenach górskich i podgórskich, w dużych miastach, na terenach leśnych i przy granicy. Ponad 30% campingów oferuje turystom noclegi w stałej bazie noclegowej, to jest w domkach turystycznych, w pokojach gościnnych, w hotelach, motelach i schroniskach.

W znalezieniu odpowiedniego dla siebie miejsca na wypoczynek pomocne będą wydawane przez PFCC publikacje prezentujące campingi w Polsce, takie jak: przewodnik „Campingi w Polsce" oraz mapa „Polska Mapa Campingów”. Mapa zawiera aktualną sieć drogową w Polsce oraz wykazy campingów wraz z ich pozycją GPS. Przewodnik zawiera aktualny szczegółowy wykaz campingów w Polsce wraz z ich zdjęciami. Mapę i przewodnik można zamawiać: e-mailem: biuro@pfcc.eu albo listownie pisząc na adres: PFCC 02-620 Warszawa, ul. Puławska 102/2.

Szczegółowy wykaz campingów w Polsce oraz wiele cennych porad i informacji dotyczących tej formy turystyki uzyskać można także na stronie internetowej Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu: www.pfcc.eu.

Turyści campingowi i caravaningowi uczestniczący w ruchu drogowym mogą być objęci (w zależności od tonażu zestawu i rodzaju drogi) poborem opłat drogowych za pomocą systemu viaTOLL. Pojazdy objęte tym systemem muszą być wyposażone w niewielkie przekaźniki. Po przekroczeniu punktu autostrady, od którego dany odcinek jest płatny, dzięki systemowi mikrofalowemu antena nawiąże łączność z zamontowanym w pojeździe urządzeniem i w ten sposób zostanie ustalona należna opłata. System viaTOLL oblicza wysokość pobieranej opłaty od faktycznej liczby przejechanych kilometrów. Więcej informacji o systemie viaTOLL znaleźć można na stronie internetowej www.viatoll.pl.

Poza tym kierowców domów na kółkach obowiązują takie same zasady jak innych użytkowników dróg. Trzeba więc uważać na fotoradary.

via toll_dla_camperów

Życzymy wszystkim szerokiej drogi !

Tałty -_KamA_-_nr_7

Szukaj w bazie

Panoramy

Cookies

>
zapisz się

Chcesz się dowiedzieć więcej zapisz się na nasz newsletter