CO ZOBACZYĆ?

Polska jest krajem o długiej, bo ponad tysiącletniej tradycji i burzliwej historii. Świadectwem tego są pozostałe liczne zabytki architektury osadniczej, obronnej, sakralnej czy przemysłowej. Najwięcej i najcenniejsze z nich zachowały się w ośrodkach miejskich z wielowiekową tradycją. Od początku istnienia Polska znajdowała się w centralnej części Europy na styku różnych kultur, wschodniej i zachodniej oraz południowej i północnej. W rezultacie wykształciły się tu wielokulturowe tradycje i zabytki, charakterystyczne dla danego regionu.

Polska pod względem tych zasobów jest konkurencyjna na europejskim rynku turystycznym, bowiem posiada wiele cenionych walorów w postaci miejsc i obiektów o wysokiej wartości historycznej, świadectwa polskich dziejów, rozkwitu kultury i sztuki. Niektóre z nich doczekały się nobilitacji przez wpis na Światową Listę Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Inne z kolei wyróżnione są wpisaniem na prestiżową Listę Pomników Historii Polski. Na terenie całego kraju występują dziesiątki tysięcy takich obiektów, które powinny zainteresować turystów. Są to liczne zamki, pałace, przeważnie w otoczeniu zabytkowych ogrodów; zabytki o charakterze sakralnym, obiekty archeologiczne, potężne twierdze wznoszone w celach militarnych, obiekty architektury drewnianej. Powstawały na przestrzeni dziejów, w różnych warunkach, często w wyniku ścierania się wpływów kultury zachodniej Europy i Wschodu. Obecnie te historyczne obiekty są oferowane turystom jako atrakcje lub produkty o szczególnej wartości. Niektóre pełnią rolę muzeów a część jest wykorzystywana bezpośrednio do obsługi gości jako hotele czy ośrodki konferencyjne.

A co zobaczy turysta kochający przyrodę? - 23 parki narodowe, ponad 120 parków krajobrazowych, liczne parki i ogrody miejskie i te wpisane w krajobraz miasteczek, wsi i terenów zielonych. Zobaczy pejzaż nadmorski i górski, nizinny i wyżynny; zobaczy rzeki, stawy i jeziora, lasy, bory i puszcze...

W Polsce jest co zwiedzać a każdy turysta znajdzie coś do zobaczenia wyjątkowego dla siebie !

Polska jest jednym z pierwszych państw – sygnatariuszy Konwencji UNESCO o Ochronie Światowego Dziedzictwa. Obiekty i miejsca wpisane na listę stanowią wspólne dobro ludzkości, które charakteryzuje najwyższa powszechna wartość. Polska znacząco wyróżnia się wśród czołowych reprezentantów na liście UNESCO i obecnie szczyci się posiadaniem aż 15 wpisanych dóbr. Zapoznaj się i odwiedź wszystkie polskie klejnoty w koronie UNESCO!
Zamki i pałace na przestrzeni dziejów wpisały się w krajobraz Polski. Stanowią ważne dziedzictwo kulturowe naszego kraju. Wiele z nich to skarby kultury i perły architektury, z bogatym wyposażeniem i zbiorami sztuki. Polskie zamki i pałace to cenne zabytki pełniące nie tylko funkcje muzealne i kulturalne, ale także hotelarskie, restauracyjne, konferencyjne, wypoczynkowo-zdrowotne (spa i wellness), rekreacyjne i rozrywkowe. Wraz z zachowanymi przypałacowymi parkami i ogrodami stanowią ważną grupę atrakcji turystycznych rozmieszczonych w prawie wszystkich zakątkach Polski.
Od czasu gdy powstała Świątynia Sybilli w Puławach, czyli pierwsze muzeum w Polsce, minęło ponad 200 lat. Współczesne muzea to coraz częściej nowoczesne, interaktywne miejsca, które objaśniają świat, intrygują lub potrafią rozśmieszyć. Nierzadko powstają z prywatnych pasji różnego rodzaju zapaleńców. Muzea i galerie w Polsce są żywe, arcyciekawe i zapraszają na prawdziwą podroż w czasie i przestrzeni.
To miejsca szczególnego kultu związanego z wydarzeniem nadprzyrodzonym, relikwiami lub cudownym wizerunkiem. Są to przeważnie świątynie wzniesione na pamiątkę objawienia czy w celu oddawania czci relikwiom lub wizerunkom. Sanktuaria jako ośrodki kultu i miejsca święte należą do kulturowego i duchowego dziedzictwa, są także ośrodkami ruchu pielgrzymkowego. Ze względu na przedmiot kultu dzielimy je na: sanktuaria maryjne, sanktuaria pańskie (związane z kultem Chrystusa), sanktuaria związane z kultem świętych.
Na terenie całej Polski można znaleźć z różnych okresów naszej historii atrakcje dla pasjonatów twierdz i fortyfikacji. Przyciągają one turystów żądnych przygód i poznawania historii w obiektach zlokalizowanych na powierzchni i pod powierzchnią ziemi. Ślady po wojskowej aktywności, kiedyś ukryte przed wzrokiem postronnych, dziś są udostępniane do zwiedzania, zamieniane w muzea albo... turystyczno-gastronomiczne kompleksy.
Wśród bogactwa i różnorodności zabytków techniki i przemysłu rozmieszczonych w całej Polsce, każdy znajdzie coś dla siebie. Wpisane w krajobraz polskich miast, miasteczek i wsi obiekty tzw. postindustrialne są świadectwem szeroko pojętej kultury technicznej i ważne dla historii techniki i przemysłu w Polsce.
Ślady najwcześniejszej historii Polski zlokalizowane w ponad 7500 stanowisk archeologicznych (znajdujących się w rejestrze zabytków) stanowią interesujące atrakcje turystyczne. Są cząstkami ogólnoeuropejskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego. 
Piękno przyrody, unikatowe gatunki zwierząt, miejsca z którymi związane są legendy i podania, to tylko niektóre z atrakcji jakie mają do zaoferowania odwiedzającym 23 parki narodowe na terenie Polski. Stanowią one nie lada gratkę tak dla fanów „podglądania przyrody”, jak i dla lubiących aktywne spędzanie czasu czy też turystów doceniających walory edukacyjne odwiedzanych miejsc. W polskich parkach narodowych mamy wszystko: góry, morze, jeziora, rzeki. Możemy spotkać w nich żubra, zobaczyć wędrującą wydmę albo drzewo pod którym spoczywał Jagiełło.
Zielone atrakcje turystyczne Polski to nie tylko parki narodowe czy parki krajobrazowe. Tereny zielone w miastach takie jak, parki miejskie, ogrody botaniczne czy ogrody zoologiczne są atrakcjami, które zdobywają coraz większą popularność wśród turystów. Nie tylko wiosną warto skorzystać z tego typu propozycji, zwłaszcza, że znajdują się one na terenie niemal całego kraju.
Parki tematyczne to bogata oferta dla całych rodzin z dziećmi. Turystom pragnącym spędzić wolny czas w sposób przyjemny oraz szukającym ciekawej rozrywki, Polska oferuje szeroką gamę tego typu miejsc zlokalizowanych w dużych kompleksach rozrywkowych, rekreacyjnych i edukacyjnych, np. aquaparki dla wielbicieli relaksu w wodzie. Wiele atrakcji turystycznych w Polsce pełni także funkcję edukacyjną. Wśród nich powstały takie, które głównie temu celowi służą.