Język Język
Szukaj Szukaj

Turystyka na wsi

EMAIL PDF

Zaborek

Agroturystyka i turystyka wiejska

Tradycje wypoczynku na wsi w Polsce sięgają lat 70. XIX wieku. Współcześnie ta forma spędzania czasu wolnego zdaje się przeżywać swój renesans. Zmiany, jakie dokonały się w Polsce w latach 90. ubiegłego wieku dały początek zupełnie nowej jakości turystyki na terenach wiejskich, przejawiającej się przede wszystkim w jej przekształceniu w kierunku formy pozarolniczej działalności rolników. Tym samym turystyka wiejska stała się ważnym elementem stymulowania rozwoju lokalnego oraz różnicowania działalności gospodarczej. Obszary wiejskie stanowią w Polsce ok. 90% powierzchni kraju. Już to świadczy o ich wielkim potencjale rozwojowym, który od wielu lat jest wykorzystywany w kontekście rozwoju turystyki.

 Podstawową przewagą konkurencyjną terenów wiejskich w stosunku do terenów zurbanizowanych jest harmonijne łączenie natury i kultury, ich wzajemne przenikanie się, które tworzy niezwykłą mieszankę atrakcji i produktów. Polska wieś stanowi jeden z ostatnich w Europie przykładów zachowania tradycyjnego, kultywowanego od pokoleń krajobrazu kulturowego, w który wkomponowane są elementy cennego, niejednokrotnie wręcz dziewiczego środowiska przyrodniczego.

Baborowko 68 of 100Oferta, jaką dysponuje turystyka wiejska i agroturystyka w Polsce to, oprócz 8 tys. gospodarstw agroturystycznych i pięknego krajobrazu, także bogactwo kulturowe i kulinarne regionów, mnogość produktów tradycyjnych i lokalnych, a przede wszystkim PRAWDZIWA POLSKA GOŚCINNOŚĆ.


Rozwiń

Zobacz artykuły:

Panoramy

Mapa atrakcji turystycznych

Cookies

>
zapisz się

Chcesz się dowiedzieć więcej zapisz się na nasz newsletter