Język Język
Szukaj Szukaj

PATRONAT MEDIALNY NARODOWEGO PORTALU TURYSTYCZNEGO

 

Patronat medialny Narodowego Portalu Turystycznego, prowadzonego przez Polską Organizację Turystyczną, przyznawany jest wydarzeniom i przedsięwzięciom odbywającym się w Polsce (których adresatami są turyści) o charakterze turystycznym, kulturalnym, sportowym i obywatelskim, spełniające warunki Regulaminu.

Patronatem medialnym Narodowego Portalu Turystycznego mogą zostać objęte wydarzenia i przedsięwzięcia przyczyniające się do tworzenia i wzmacniania wizerunku Polski jako kraju atrakcyjnego i gościnnego dla turystów, posiadającego konkurencyjne produkty turystyczne wysokiej jakości, promujące walory i atrakcje turystyczne destynacji, w których się odbywają.

Patronat Narodowego Portalu Turystycznego zostaje przyznany na podstawie rozpatrzenia prawidłowo wypełnionego poniższego wniosku. Wniosek można także przesłać e-mailem na adres: polska.travel@pot.gov.pl, wysłać pocztą tradycyjną lub złożyć w siedzibie Polskiej Organizacji Turystycznej, przy ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie.

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem obejmowania Patronatem medialnym przez Narodowy Portal Turystyczny wydarzeń i przedsięwzięć w Polsce, których adresatami są turyści.

 

Wykaz przyznanych patronatów medialnych Narodowego Portalu Turystycznego

 

WNIOSEK
o objęcie patronatem medialnym przez Narodowy Portal Turystyczny
wydarzeń i przedsięwzięć w Polsce, których adresatami są turyści
I. Podmiot (organizator) ubiegający się o przyznanie Patronatu NPT wydarzeniu/przedsięwzięciu
II. Wydarzenie / przedsięwzięcie 
 

Cookies

>
zapisz się

Chcesz się dowiedzieć więcej zapisz się na nasz newsletter