BydgSpichle.jpg

Bydgoski Węzeł Wodny (BWW) uznawany za najcenniejszy zasób Bydgoszczy, stanowi element międzynarodowej drogi wodnej E-70, łączącej wschód i zachód Europy. Łączy w całość rzeki Brdę i Wisłę, Kanał Bydgoski, strugę Flis i Kanał Górnonotecki.  

Głównym elementem jest Kanał Bydgoski -  planowany już w XVI wieku,  powstał ostatecznie w latach 1773-74. Wielokrotnie modernizowany stanowi unikatowy zespół sprawnych, posiadających cenne walory kulturowe urządzeń wodnych.

Poza Kanałem Bydgoskim w skład BBW wchodzą łączące się ze sobą, skanalizowane  drogi wodne o łącznej długości nabrzeży 100 km, z zasobem infrastruktury i urządzeń hydrotechnicznych .

Cały ten zespół podlegał dewastacji i dopiero w ostatnich latach objęty został programami rewitalizacji, które obejmują przebudowę umocnień nabrzeży, komunikacji, ścieżek rowerowych i pieszych, obiektów małej architektury. W ramach programu „Przywracanie miastu rzeki” powstała hala „Łuczniczka”, odnowiono Park Centralny, zbudowano bulwary na Wyspie Młyńskiej, wyremontowane zostały bydgoskie spichlerze, które w przeszłości służyły do magazynowania zboża a obecnie pełnią funkcje muzealne i turystyczne.

www.visitbydgoszcz.pl