208-Cytadela

Budowę warszawskiej Cytadeli rozpoczęto w 1832 r., na osobisty rozkaz cara Mikołaja I, po zdławieniu powstania listopadowego. Powstała ziemno-murowana warownia o zarysie bastionowym, poprzedzona fosą. Rozbudowa tych fortyfikacji i ich modernizacja trwała etapami przez dziesiątki lat i obejmowała umocnienia wewnętrzne ( bastiony, działobitnie, bramy, koszary, schrony) i zewnętrzne - z pierścieniem fortów, które zachowały się do dnia dzisiejszego (Fort Traugutta, Fort Sokolnickiego, Fort Jasińskiego).
Wraz rozwojem miasta twierdza była rozbudowywana poligonalnie, szczególnie na lewym brzegu Wisły. Cześć takich fortów zachowała się do dnia dzisiejszego, choć ich dawne funkcje zostały zatarte. Jednym z lepiej zachowanych jest Fort Mokotów wraz z tzw. fosą mokotowską, położoną na zachód od fortu. Obiekt ten znajduje się w rejonie ulicy Racławickiej. Zachowane zostały budynki dawnych koszar w podwalni, schrony, magazyny prochowe – obecnie wykorzystywane w innych celach. Powiązany z nim był fort M-Tsche (na Wierzbnie, przy ul. Odyńca, układ już nieczytelny, obecne ulice poprowadzono wzdłuż dróg fortecznych, także ul. Racławicka była taka drogą).

Cytadela – Warszawa (woj. mazowieckie)
www.muzeumniepodleglosci.art.pl