Warszawa 8.9 ºC
Kontakt
FORTYFIKACJE I TWIERDZE

Na terenie całej Polski można znaleźć z różnych okresów naszej historii atrakcje dla pasjonatów twierdz i fortyfikacji. Przyciągają one turystów żądnych przygód i poznawania historii w obiektach zlokalizowanych na powierzchni i pod powierzchnią ziemi. Ślady po wojskowej aktywności, kiedyś ukryte przed wzrokiem postronnych, dziś są udostępniane do zwiedzania, zamieniane w muzea albo... turystyczno-gastronomiczne kompleksy.

Na obszarach naszego kraju rozgrywały się na przestrzeni dziejów różne działania zbrojne i liczne wojny, w tym także wynikłe z wielkich konfliktów o zasięgu europejskim. Postępy w sztuce wojennej spowodowały, że dawniejsze zamki nie mogły dobrze spełniać swych funkcji obronnych i zastępowane były od XVI w. bardziej nowoczesnymi fortyfikacjami. Miały one bronić Rzeczypospolitej przed najazdami i buntami na wschodnich kresach. Gdy Polska straciła niepodległość, zaborcy podjęli na jej obszarze budowę tzw. twierdz głównych, które powstawały z przerwami do okresu przed I wojną światową. Tworzone wtedy dzieła obronne to przede wszystkim duże twierdze pruskie (np. Goniądz, Toruń, Poznań), rosyjskie (Warszawa, Osowiec), austriackie (Kraków, Przemyśl). W okresie międzywojennym i podczas ostatniej wojny powstawały duże obszary umocnione (np. Międzyrzecki Rejon Umocniony, Wał Pomorski).

Zobacz nasze artykuły o fortyfikacjach i twierdzach

Śladami Bursztynowej KomnatyPodróż z dreszczykiemMiędzyrzecki Rejon Umocniony