GEOPARK KIELCE 002 

Kielce uznawane są za miasto o wybitnych walorach geologicznych, na terenie którego znajdują się aż cztery rezerwaty geologiczne. Najbardziej znany to rezerwat Kadzielnia, utworzony w miejscu dawnego kamieniołomu. Ochronie podlegają tu liczne skamieniałości korali, głowonogów, unikalnych w Świecie ryb pancernych oraz ramienionogów. Ponadto zobaczyć można ciekawe przykłady różnorodnych zjawisk tektonicznych, mineralizacyjnych i krasowych a wśród nich 26 jaskiń. W tym niezwykłym miejscu znajduje się równie ż kielecki amfiteatr malowniczo położony wśród skał. Rezerwat geologiczny „Ślichowice”, utworzony w celu zachowania odkrywki skalnej, przedstawia interesujący fragment tektoniki hercyńskiej Gór Świętokrzyskich w postaci charakterystycznie i silnie przefałdowanych skał wapiennych. Zobaczyć tu można bardzo ciekawy profil geologiczny z obalonym fałdem skalnym. W leżącym na wschodnim krańcu Pasma Kadzielniańskiego rezerwacie Wietrznia znajdują się wapienie górnodewońskie o zmiennej grubości ławic, w których występują szczątki fauny ramienionogów, koralowców, Ślimaków, małży, trylobitów liliowców i ryb pancernych. Interesująco prezentuje się również najmniejszy z kieleckich rezerwatów, otoczony lasem – Biesak-Białogon, w którym ochronie podlegają wychodnie skał ordowickich i kambryjskich wykazujące wiele ciekawych zjawisk tektonicznych.

www.geopark-kielce.pl