złoty 420x165 1

 

151-127-1

Kanał Augustowski to światowej klasy zabytek sztuki hydrotechnicznej, wciąż wykorzystywany jako turystyczny szlak wodny i atrakcja turystyczna regionu. Drogę wodną łączącą Biebrzę z Niemnem zaplanowano ze względów gospodarczych – miała zapewnić dostęp Królestwa Polskiego do Bałtyku. Jednak jej przydatność okazała się ograniczona.

Głównym autorem projektu Kanału Augustowskiego i kierownikiem budowy znacznej części był pułkownik Ignacy Prądzyński. Prace budowlane zostały rozpoczęte w 1825 roku, a budowę zakończono w 1839 r. Wykorzystano częściowo rzeki Nettę i Czarną Hańczę oraz jeziora – łącząc je wybudowanymi odcinkami kanału.

Łączna długość Kanału wynosi ponad 101,2 km, z czego 80 km przypada na terytorium Polski, a reszta ciągnie się na obszarze Białorusi. System wodny Kanału Augustowskiego reguluje 18 śluz, z czego w Polsce jest 14 - przeważająca ich część zachowała się w niezmienionym kształcie technicznym od czasu budowy.

Godne uwagi jest Muzeum Kanału Augustowskiego, które znajduje się w Augustowie. Posiada stała ekspozycję przedstawiająca historię budowy i eksploatacji tej unikatowej drogi wodnej. Sporo miejsca poświęcono głównemu twórcy kanału.

 


Śladami papieża Polaka 

Jan Paweł II mówił: „Dobrze by umieścić w mojej biografii trasy, wszystkie trasy, na których byłem, żebym tak był wrośnięty w polską ziemię..."

Jednym z piękniejszych szklaków papieskich jest ten, który wiedzie przez Ziemię Augustowską. Trasa papieskiego szlaku ma początek w Augustowie, skąd turyści ruszają Kanałem Augustowskim przez najbardziej urokliwe zakątki Puszczy Augustowskiej, potem rzeką Czarną Hańczą, aż do miejscowości Wigry.

To wyjątkowy szlak wodny o niepowtarzalnych walorach przyrodniczych i kulturowych w skali Polski i Europy. Szlak Papieski charakteryzuje się różnorodnymi formami spędzania czasu i przebycia szlaku: statkiem, kajakiem, katamaranem, gondolą, rowerem...

W roku 1999 Ziemię Augustowską odwiedził Papież Jan Paweł II. Swój pobyt w regionie rozpoczął od odprawienia mszy i wygłoszenia homilii w Wigrach. W poklasztornym kompleksie Papież spędził 2 dni. Wizyta miała charakter prywatny - Papież pływał statkiem Tryton po jeziorze Wigry wspominając lata młodości. Wydarzenie to utrwalono wybudowaniem pomostu z tablicą pamiątkową. Następnym etapem podróży Ojca Świętego był Augustów. Po drodze Jan Paweł II odwiedził rodzinę rolników w Leszczewie. Papież statkiem żeglugi augustowskiej Serwy udał się do Sanktuarium Maryjnego w Studzienicznej. W miejscu oczekiwania na statek na plaży Oficerskiego Yacht Clubu Pacific stoi dziś oryginalny pomnik – swoista atrakcja nad jeziorem BiałymPapieski Fotel. W Studzienicznej dostojny gość modlił się przed cudownym wizerunkiem Matki Boskiej Studzieniczańskiej. Także te miejsce spotkania upamiętniono pomnikiem Ojca Świętego. Następnym etapem pielgrzymki Papieża była podróż po Kanale Augustowskim do miejscowości Gorczyca, skąd samochodem przez lasy augustowskie udał się z powrotem do Wigier. Dziś szlakiem Jana Pawła II podąża wielu turystów. Jest to bardzo ciekawa trasa pod względem przyrodniczo-krajobrazowym. Wszystkie odwiedzone przez Piotra naszych czasów miejsca zostały upamiętnione pomnikami lub tablicami. Aby ją przebyć można podróżować zarówno środkami transportu wodnego jak i lądowego.

Kamienny Szlak Papieski utworzony na Kanale Augustowskim wykonany został przez pracowników Żeglugi Augustowskiej z kamieni. Kamienne tablice umieszczono tam, gdzie był papież w 1999 roku. Na szlaku jest pięć stacji - miejsc które odwiedził papież Jan Paweł II. Słowa papieża i opis miejsca wyryto na kamieniach pochodzących z ziemi augustowskiej. Jeden z kamieni jest tak wydrążony naturalnie przez wodę, że przedstawia wizerunek, zdaniem wielu, przypominający Matkę Boską Ostrobramską.

Rejsy i spływy Szlakiem Papieskim Żeglugą Augustowską odbywają się od maja do października. W pozostałych miesiącach podróż można odbyć samochodem, rowerem lub autokarem i odwiedzić miejsca związane z pobytem Jana Pawła II na terenach Suwalszczyzny. Na trasie warte uwagi są też: Bazylika Mniejsza Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie czy Kościół Parafialny Świętej Marii Magdaleny w Mikaszówce.

Oferta została dostosowana do potrzeb turystów - organizowane są krótkie, jednodniowe spływy tylko odcinkiem Szlaku Papieskiego. W sezonie częstsze są rejsy Szlakiem Papieskim zarówno po Kanale Augustowskim jak i po Jeziorze Wigry.

W 2009 roku Polska Organizacja Turystyczna przyznała Złoty Certyfikat Augustowskiej Organizacji Turystycznej za szlak papieski na Kanale Augustowskim.

152-127-3

www.augustow.org.pl 
www.augustow.pl

www.zeglugaaugustowska.pl