153

To jedna z nielicznych w Polsce turystycznych tras miejskich, których tematem jest dziedzictwo przemysłowe. Krakowski Szlak Techniki obejmuje 16 obiektów usytuowanych w ścisłym centrum miasta i jego bliskim sąsiedztwie, wyróżniających się ze względu na ich wyjątkowe znaczenie historyczne i architektoniczne. Reprezentują takie dziedziny, jak: przemysł, transport, elektryczność i gazownictwo, ochrona przeciwpowodziowa i przeciwpożarowa. W obrębie szlaku znalazły się tylko niektóre obiekty – podobnych w Krakowie jest dużo więcej.

Większość z nich została wzniesiona w XIX i XX w. przez czołowych polskich specjalistów, ale niektóre są dziełem inżynierów zagranicznych, co czyni je częścią europejskiego dziedzictwa. Niektóre wciąż funkcjonują, inne zostały zaadaptowane do pełnienia innych funkcji. Zajezdnia tramwajowa, która została przekształcona w Muzeum Inżynierii Miejskiej jest główną atrakcją trasy, a znajdujące się w niej biuro informacji turystycznej zapewnia szczegółowe informacje o jej obiektach.
Szlak obejmuje starą część Krakowa. Zaczyna się na Dworcu Głównym, a kończy w Podgórzu, w fabryce Schindlera. Trasę można przebyć pieszo.