Majdanek

Powstał na południowo – wschodnich obrzeżach Lublina, przy drodze do Zamościa. Założony został w 1941 i istniał do 1944 r., kiedy został wyzwolony przez wojska radzieckie. Zajmował powierzchnię około 270 ha, na której rozmieszczonych było ponad dwieście baraków.
Łączna liczba więźniów obozu przez cały okres jego istnienia szacowana jest na 300 – 360 tysięcy, z czego śmierć poniosło około 80 tysięcy. Więźniowie ci pochodzili z wielu krajów Europy, w większości byli to Polacy i Żydzi. Ginęli przeważnie w zbiorowych egzekucjach i komorach gazowych, których było tu pięć.
Państwowe Muzeum na Majdanku powstało w listopadzie 1944 r. na terenie byłego obozu koncentracyjnego. Było pierwszą tego typu instytucją na świecie. W 1969 r., w rocznicę wyzwolenia Majdanka,  stanął tu monumentalny pomnik poświęcony ofiarom faszyzmu, autorstwa inż. arch. Wiktora Tołkina. Monument składa się z dwóch głównych części: pomnika-bramy oraz wielkiego mauzoleum zawierającego prochy ludzkie z terenów obozowych. Muzeum opiekuje się też wielkim archiwum pozostałym po administracji SS.. Główną część zbiorów historycznych stanowią przedmioty znalezione po oswobodzeniu obozu.
 
Państwowe Muzeum na Majdanku – Lublin (woj. lubelskie)
www.majdanek.pl