155

Utworzony został w celu promowania i ochrony lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego oraz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, z poszanowaniem walorów naturalnego środowiska. Głównym zadaniem jest sadownictwa w regionie jako przedsiębiorczości ekologicznej, przyjaznej środowisku i popularyzującej tradycyjne zawody i zajęcia na wsi małopolskiej.
Małopolski Szlak Owocowy przebiega przez dwadzieścia trzy gminy województwa małopolskiego. Na szlaku znajduje się blisko 300 obiektów, przede wszystkim gospodarstwa sadownicze. Jest to oferta turystyczno-handlowa terenów, gdzie skoncentrowana jest towarowa produkcja sadownicza i uprawa roślin jagodowych.
Szlak prowadzi specjalnie oznakowanymi odcinkami dróg i pokazuje gospodarstwa, w których można dokonać degustacji i zakupu owoców lub innych lokalnych produktów, a także zapoznać się z technologią produkcji owoców i przetworów z nich.. Wszystkie obiekty oznakowane są tabliczkami szlaku (przenikające się zarysy trzech jabłek). Owoce Małopolskiego Szlaku Owocowego to: jabłka, śliwy, truskawki, borówki, gruszki, wiśnie, czereśnie, brzoskwinie, czarne i czerwone porzeczki, agrest, maliny, aronia, orzechy oraz winogrona.