monastyr suprasl


Najcenniejszym zabytkiem niewielkiego Supraśla położonego nad rzeką o tej samej nazwie wśród Puszczy Knyszyńskiej jest pobazyliański zespół klasztorny, którego mury widoczne są przy wjeździe do miasta.

Początki budowy Monasteru Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy datowane są na rok 1500. Pod względem znaczenia był drugim ośrodkiem prawosławia w Wielkim Księstwie Litewskim po Ławrze Kijowsko-Pieczerskiej, ośrodkiem rozwoju duchowego i myśli intelektualnej.

W bibliotece supraskiego monastyru gromadzono cenne zbiory, od końca XVII wieku działała też drukarnia. Obiekty klasztorne wielokrotnie ulegały zniszczeniom i były odbudowywane, stąd ich różnorodność stylowa.

Obecnie w skład zespołu wchodzi kilka budowli, w tym dawna cerkiew obronna, usytuowana na dziedzińcu całego kompleksu. Została zniszczona podczas drugiej wojny światowej, odbudowana w stylu renesansowym w 1985 roku. Zachowane zostały z niej oryginalne fragmenty polichromii ikonograficznej w duchu wschodniego chrześcijaństwa.  Zabudowania klasztorne uzupełnia cerkiew św. Jana Teologa oraz brama-dzwonnica z połowy XVIII wieku. Dziedziniec otaczają barokowe budynki klasztorne z XVII i XVIII wieku. Ważnym obiektem jest Pałac Archimandrytów, przełożonych klasztoru. Budowany w latach 1635 – 1655, rozbudowany w XVIII wieku, odbudowany w latach 1959 – 1972 ze zniszczeń wojennych.

Klasztor można zwiedzać od poniedziałku do soboty w godzinach od 10.00 do 14.00 oraz od 16.00 do 18.00. Zmotoryzowani jadący do Supraśla, dotrą do miasta kierując się z Białegostoku w stronę Krynek drogą nr 676.


www.monaster-suprasl.pl
 


Zobacz także: Muzeum Ikon w Supraślu