Muzeum 640

Miejscem pielęgnującym pamięć o lniarskich tradycjach Żyrardowa jest Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda. Ma ono swą siedzibę w jednej z hal fabrycznych dawnego Bielnika, który stanowił niegdyś część kompleksu produkcyjnego żyrardowskiej fabryki.

Fabryka wyrobów lnianych dała początek miastu i przez kolejne dziesięciolecia praktycznie determinowała jego rozwój i życie jego mieszkańców. Dawała pracę, mieszkanie, utrzymywała szkoły, przedszkola, szpital, a zakładowe domy kultury i ośrodki wypoczynkowe zapewniały rozrywkę i wypoczynek. Tak było przez ponad półtora wieku, aż do lat 90-tych ubiegłego stulecia, kiedy to w okresie transformacji ustrojowej i przechodzenia do gospodarki wolnorynkowej, po kilku kolejnych przekształceniach restrukturyzacyjnych, zakład postawiono ostatecznie w stan likwidacji.

Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda przywołuje pamięć o czasach, kiedy żyrardowska fabryka pracowała pełną parą, zatrudniając od 5 do 9 tysięcy pracowników. Na ekspozycję składa się kilkadziesiąt  zabytkowych maszyn, stanowiących kompletny ciąg technologiczny, prezentujący najważniejsze elementy procesu obróbki surowca włókienniczego i produkcji tkanin. Większość maszyn pochodzi z lat 70. i 80. XX wieku, ale są też wręcz unikatowe eksponaty, pracujące w żyrardowskiej fabryce przez całe ubiegłe stulecie.

Obok ekspozycji maszyn, w Muzeum obejrzeć można wystawę „Tkane sita”. To pierwsza i jedyna w Europie stała wystawa, która prezentuje proces technologiczny sitodruku – projektowania, tworzenia wielkoformatowych szablonów i odbijania wzorów metodą sitodruku na wyrobach lnianych, produkowanych w Zakładach Lniarskich w Żyrardowie.
Ekspozycję zaaranżowano na przestrzeni ponad 600 m2 w zabytkowej hali dawnej drukarni fabryki lnu. Zaprezentowano na niej rysunki i folie projektowe, szablony sitodrukowe, gotowe wyroby lniane, a także urządzenia i maszyny służące do ich produkcji, w tym najdłuższą w Polsce drukarkę płaską do sitodruku.
W przestrzeń wystawienniczą wkomponowano także stół multimedialny, fotografie i wywiady z dawnymi pracownikami Zakładów Lniarskich, a także strefę warsztatową, w której odwiedzający mają możliwość wykonania własnej odbitki metodą sitodruku.
Ze względu na charakter i rodzaj prowadzonej działalności Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie stanowi wyjątkową atrakcję dla turystów z Polski i Europy. Brak podobnej placówki muzealnej na terenie Mazowsza, w połączeniu z nowoczesną formą prezentacji, stanowi o głównych walorach tego miejsca.

Więcej na: https://www.facebook.com/muzeumlniarstwazyrardow/