Chlubą muzealnej kolekcji jest największy w Polsce zbiór sztuki starożytnej: grecka waza z wizerunkiem poetki Safony, a także nubijskie malarstwo ścienne, ocalone z katedry w Faras w Sudanie.

Niezwykle ciekawa jest muzealna Galeria Sztuki Średniowiecznej – drewniana rzeźba Pięknej Madonny z Wrocławia czy poliptyk św. Barbary to arcydzieła gotyckiej snycerki.

Najbogatsza w kraju kolekcja malarstwa przyciąga nie tylko studentów historii sztuki. Zebrano tu obrazy włoskich, francuskich, niderlandzkich i niemieckich artystów od XIV do XVIII w. – dzieła Botticellego, Tintoretta, Watteau, Cranacha, uczniów Rembrandta.

Wśród obrazów najsłynniejszych polskich malarzy są XVIII-wieczne warszawskie widoki pędzla Canaletta, monumentalne dzieła Jana Matejki, malarstwo polskich „monachijczyków” (Julian Fałat, Józef Chełmoński), impresjonistów (Władysław Podkowiński, Leon Wyczółkowski), a także symbolistów (Józef Mehoffer, Jacek Malczewski). W Galerii Sztuki Polskiej XX w. oglądać można dzieła formalistów, awangardy międzywojennej, kapistów i lwowskich surrealistów.

Warszawskie muzeum ma także bogate zbiory sztuki zdobniczej, a w nich haftowane pasy kontuszowe noszone przez szlachciców, delikatne szkło z XVIII-wiecznych hut, fajanse, porcelanę, zegary, meble. Największy w Polsce zbiór monet przechowuje się w Gabinecie Numizmatycznym – są tam starożytne monety greckie i rzymskie oraz kolekcja monet piastowskich.

Filią warszawskiego muzeum jest Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego mieszczące się w Królikarni, stworzone ze zbiorów, które przekazał narodowi polskiemu rzeźbiarz Xawery Dunikowski. Są tam m.in. rzeźby, obrazy i rysunki jego autorstwa oraz pamiątki po nim.

Filią Muzeum Narodowego jest również pałac Radziwiłłów w Nieborowie i Arkadii, w którym można oglądać kolekcję malarstwa polskiego i europejskiego, zgromadzoną przez Michała Radziwiłła i starożytne cuda należące do jego żony Heleny. Dziełem Heleny Radziwiłł jest też romantyczno-klasycystyczny park zwany Arkadią, unikatowy na skalę Europy.

www.mnw.art.pl