Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu istnieje od 9 maja 1963 r. Pierwotnie powstało jako muzeum regionalne. W 1966r. przyjęło profil historyczno-wojskowy. To jedno z najbardziej znanych muzeów w Polsce. Obecnie posiada trzy oddziały:

ODDZIAŁ WOJSKOWY z wystawą stałą „Dzieje Oręża Polskiego” i XV-wieczną Kamienicą Kupiecką 
ul. ppor Emilii Gierczak 5

muzeum oreza

„Dzieje Oręża Polskiego” to ekspozycja ułożona chronologicznie, prezentująca zbiory militariów od okresu średniowiecza do współczesności. Znajduje się tu broń drzewcowa, sieczna, kolna, obuchowa i strzelecka, uzbrojenie ochronne, ubiory wojskowe i odznaczenia a także zabytki techniki, ze słynną maszyną szyfrującą „Enigmą” oraz motocyklem „Sokół 600” na czele. Muzeum posiada najbogatszą w Polsce kolekcję mundurów żołnierzy polskich z okresu I i II wojny światowej, w tym mundury Legionów Polskich, Błękitnej Armii gen. J. Hallera, Armii Wielkopolskiej oraz unikatowy zbiór mundurów oddziałów paramilitarnych. Szczególnie cenne są także zbiory militariów dwudziestowiecznych, wśród których na uwagę zasługuje polski karabin przeciwpancerny UR wz.35 i polskie pistolety VIS. Kolekcja broni strzeleckiej i odznaczeń stanowi wstęp do bogatej prezentacji pojazdów wojskowych, samolotów, broni pancernej i artylerii wyeksponowanych w sali techniki oraz na wystawie plenerowej.

Kamienica Kupiecka jest jedynym zachowanym zabytkiem późno gotyckiej architektury w regionie i znajduje się na trasie szlaku hanzeatyckiego wytyczonego przez Europejski Szlak Gotyku Ceglanego. Obecnie udostępniana jest na wystawy czasowe.


ODDZIAŁ  HISTORII  MIASTA ze stałymi wystawami „Dzieje Kołobrzegu” i „Zbiory metrologiczne”
ul. Armii Krajowej 13

muzeum oreza2

Oddział Historii Miasta
mieści się w zabytkowym pałacyku Braunschweigów. Oprócz wystaw są tutaj pracownie merytoryczne, sala wystaw czasowych, biblioteka, oraz administracja. Niewątpliwą atrakcją jest znajdująca się na piętrze budynku sala bankietowa z oryginalnym dziewiętnastowiecznym malowidłem sufitowym - plafonem.

Wystawa „Dzieje Kołobrzegu” znajduje się w podziemiach budynku, w piwnicach z pięknymi łukowymi sklepieniami. Ekspozycja w sposób chronologiczny przedstawia ponad tysiącletnią historię miasta, od wczesnego średniowiecza do połowy dwudziestego wieku. Zabytki archeologiczne, makiety i malarstwo wprowadzają zwiedzającego w klimat tamtych odległych czasów. Ta niezwykła podróż rozpoczyna się w kołobrzeskim grodzie, z którego przenosimy się do miasta lokacyjnego, a stąd już tylko mały krok do bogatego ośrodka miejskiego, jakim był Kołobrzeg w średniowieczu. Następnie poznajemy życie w mieście – twierdzy i kończymy naszą podróż w nadmorskim uzdrowisku. Niewątpliwą atrakcją dla zwiedzających jest prezentacja multimedialna, powstała w oparciu o przedwojenne pocztówki, pokazująca Kołobrzeg z przełomu XIX i XX wieku oraz jego najważniejsze zabytki,

Wystawa „Zbiory Metrologiczne” jest specjalistyczną kolekcją starych narzędzi pomiarowych, jedną z nielicznych o tej tematyce w Polsce. Prezentowane na niej miary wyeksponowano w czterech salach, na parterze budynku. W kolekcji znajdują się narzędzia do pomiarów masy - wagi i odważniki, miary długości, objętości i pojemności, zestaw miar i narzędzi warsztatowych służących różnym rzemieślnikom, a także przyrządy służące do określania jakości zboża tzw. gęstościomierze zbożowe. Dominują miary z XIX i XX wieku, chociaż znajdują się tu także pojedyncze obiekty pochodzące z XVIII, a nawet XVII w. Obecnie na wystawie znajduje się około 850 eksponatów. Cenną cechą kołobrzeskiego zbioru jest to, że zgromadzone tu miary pochodzą z Niemiec, Rosji, Austrii, Francji, Anglii i oczywiście z terytorium Polski, przy czym duża część eksponatów pochodzi z Pomorza.


KOŁOBRZESKI SKANSEN MORSKI
ul. Bałtycka 31 (Port Rybacki)

 

muzeum oreza1

Kołobrzeski Skansen Morski jest unikatową w skali kraju plenerową ekspozycją wyslipowanych okrętów wojennych oraz towarzyszących im zabytków techniki morskiej. Największą atrakcją skansenu są dwa okręty posadowione na nabrzeżu: okręt patrolowy ORP Fala i kuter rakietowy ORP Władysławowo. Zwiedzający mają możliwość wejścia nie tylko na pokłady, ale i do wnętrz okrętów. Dla pasjonatów techniki morskiej prawdziwą gratką będzie obejrzenie maszynowni, pomieszczeń załogi, messy oficerskiej, stanowisk dowodzenia. Na wystawie prezentowane są także pozostałości z legendarnego niszczyciela ORP Burza m.in. maszt, 100 mm armata okrętowa, park amunicyjny, dalmierz morski, torpedy i miny.


Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu
ul. Armii Krajowej 13, 78-100 Kołobrzeg

www.muzeum.kolobrzeg.pl