DusznikiMuzeum.jpg

Mieści się w XVII - wiecznym młynie papierniczym, unikatowym zabytku techniki. Położone jest nad rzeką Bystrzycą Dusznicką, na południowych obrzeżach miasta, przy międzynarodowej trasie biegnącej w kierunku granicy z Czechami.
Pierwsze wzmianki o papierni dusznickiej i papierniku noszącym nazwisko Ambrosius Tepper pochodzą z II poł. XVI w. Zabudowania zachowanej papierni stanowią zespół przylegających do siebie obiektów architektonicznych. Najważniejszy w tym kompleksie budynek główny młyna papierniczego, pełniący niegdyś funkcję mieszkalno-produkcyjną, wzniesiono w 1605 r.
W XVII w. papiernia była zaliczana do najwyżej cenionych na Śląsku. Posiadała też monopol na dostarczanie papieru wrocławskim urzędom. Produkcję papieru unieruchomiono w Dusznikach w 1937 r. Dwa lata później ostatni właściciel papierni przekazał ją miastu w celu utworzenia muzeum techniki.
Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju jest jedyną prowadzoną w sposób profesjonalny placówką muzealną w Polsce, zajmującą się szeroko pojętą tematyką papiernictwa. Gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory z zakresu dziejów papiernictwa, drukarstwa, historii Dusznik Zdroju.

www.muzpap.pl