wielkopolska Gniezno

Gniezno było stolicą pierwszych władców Polski z dynastii Piastów a od 1000 roku stało się stolicą arcybiskupią.

Powstanie muzeum w Gnieźnie wiąże się z badaniami archeologicznymi, których celem było poznanie historii oraz uzyskanie zabytków dokumentujących początki państwa polskiego i jego pierwszej stolicy. Powołano je w 1956 roku jako gnieźnieński Oddział Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. W 1966 roku, w ramach obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego, zrodziła się idea poszerzenia zakresu działalności i budowy nowej siedziby. Samodzielną placówką stało się w 1973 roku i podjęta została budowa nowego gmachu. Otwarcie stałej ekspozycji i nadanie nazwy Muzeum Początków Państwa Polskiego nastąpiło w 1983 roku.

Muzeum gromadzi przede wszystkim zabytki z okresu średniowiecza oraz wszystkie związane z historią Gniezna i regionu. W jego zbiorach znajduje się najbogatsza w Europie kolekcja piecowych kafli gotyckich i jeden z najbogatszych w Polsce zbiór kafli renesansowych. Obok wielu cennych zabytków są tu fragmenty wyposażenia katedry gnieźnieńskiej, m.in. fragmenty romańskiej posadzki, kamienne renesansowe kropielnice, sprzęty liturgiczne.


Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

ul. Kostrzewskiego 1, 62-200 Gniezno

www.mppp.pl