MuzeumWsiLubelskiej.jpg

To nie jest zwykły skansen, lecz muzeum życia, zlokalizowane na malowniczym terenie. Odwiedzający mogą przekonać się, jak wyglądało życie naszych przodków, na specjalnych pokazach poznać tradycje i obrzędy, a podczas warsztatów wcielić się w ich role. Tłem tej żywej edukacji są XVIII i XIX-wieczne zabudowania wiejskie.

Muzeum uzupełnia model prowincjonalnego miasteczka Europy Środkowej z lat 30. XX w., czyli po prostu małe, klimatyczne sztetł. To miasteczko składa się z rekonstrukcji wielu obiektów urbanistycznych typowych dla lubelskiej prowincji lat trzydziestych XX wieku. Zespół miasteczka tworzą: zagospodarowanie działki kościelnej, działki plebańskiej oraz cmentarza. Wykorzystano tu oryginalne obiekty historyczne – kościół z Matczyna, dzwonnicę z Motycza, plebanię z Żeszczynki, spichlerz z Wrzelowca, a także rekonstrukcję mniejszej architektury – studnię z Kijan, płoty, parkany oraz bramy. Większość obiektów pochodzi z XVIII oraz XIX wieku.

Dodatkową atrakcją dla turystów są zwierzęta takie jak konie, kozy, owce, króliki czy ptacwo domowe i dzikie, stanowiące część ekspozycji krajobrazu pól, wsi i łąk oraz wnętrz muzealnych, stajni, obór, kurników...

W skansenie organizowane są cykliczne imprezy i wydarzenia muzealne nawiązujące do roku obrzędowego i gospodarskiego (np. sianokosy), a także zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

Muzeum Wsi Lubelskiej to wymarzone miejsce dla wszystkich, którzy chcieliby poznać dawne życie lubelskich dworów, wsi i miasteczek. Na niezwykle malowniczym terenie znajduje się prezentacja kilku krain geograficznych, zróżnicowanym pod względem krajobrazowym i etnograficznym – Wyżyny Lubelskiej, Roztocza, Polesia Lubelskiego, Podlasia, Mazowsza i Kotliny Sandomierskiej.

Muzeum Wsi Lubelskiej
Al. Warszawska 96, 20-824 Lublin
tel.: +48 81 533 85 13, +48 81 533 31 37
e-mail: skansen@skansen.lublin.pl  

www.skansen.lublin.pl ; www.miasteczko-muzealne.pl