Muzeum Narodowe fot Anna Benicewicz-Miazga

Był rezydencją biskupów krakowskich. Jest najlepiej zachowaną rezydencją epoki Wazów i jednym z najcenniejszych zabytków architektury w Polsce.

W latach 1637-1641, dyplomata i doradca Zygmunta III Wazy i Władysława IV, biskup Jakub Zadzik wzniósł na wzgórzu w Kielcach pałac. Budowę prowadził Tomasz Poncino, a projekt został wykonany przez Giovanniego Trevano. Obiekt był połączeniem wielkopańskiej rezydencji z elementami obronnymi. Zastąpił wcześniejszy drewniany dwór, który znajdowała się w tym miejscu około roku 1535. Biskup był wielkim wrogiem reformacji, a szczególnie arianizmu, który  zaciekle zwalczał dogmat Trójcy Świętej. Dlatego w pałacu zastosowano zasadę troistości. 

Pałac składa się z korpusu głównego oraz dwóch skrzydeł dobudowanych w XVIII wieku. Od 1816 roku swoją siedzibę miała tu szkoła Akademiczo-Górnicza założona przez Stanisława Staszica. W 1914 roku budynek pełnił rolę sztabu legionowego Józefa Piłsudskiego, biura werbunkowego, drukarni, poczty, biura przepustek i siedziby redakcji lokalnego dziennika.

Od 1971 roku w pałacu mieści się Muzeum Narodowe.

Komnaty od trzystu lat zachowały się niemal w niezmienionym stanie. Nastrój podkreślają oryginalne meble z XVI, XVII i XVIII wieku oraz obrazy naszych najlepszych malarzy: J. Malczewskiego, S. Wyspiańskiego, J. Kossaka, S. Witkiewicza. Jest też Skarbiec, w którym można obejrzeć cenne eksponaty złotnicze.

Muzeum Narodowe w Kielcach

www.mnki.pl/palac