Pałac Czartoryskich w Puławach


Znajduje się na terenie Puław w woj. lubelskim, które w XIX wieku określane były mianem “Polskich Aten”. Wszystko za sprawą działalności Izabeli i Adama Kazimierza Czartoryskich, którzy ze swojej rezydencji uczynili ośrodek kultury oświeceniowej XVIII i XIX wieku.

Były to czasy świetności pałacu. To tutaj zbierali się pisarze, malarze, architekci i muzycy. Otwarto pierwsze w Polsce muzeum narodowe (Świątynia Sybilii) z licznym księgozbiorem oraz finansowano prace naukowe. Na dworze kształcona była młodzież arystokratyczna i ziemiańska. A wokół roztaczał się angielski ogród zrealizowany przez James’a Savage’a. Park do dzisiaj należy do najładniejszych w Polsce, a cały zespół pałacowo-parkowy jest wpisany do rejestru zabytków.
Historia pałacu sięga XVII wieku, kiedy marszałek wielki koronny Stanisław Herakliusz Lubomirski zbudował zamek obronny według projektu holenderskiego architekta Tylmana z Gameren. Budowla miała kształt prostokąta i taki plan utrzymano w następnych stuleciach.

Po zniszczeniu pałacu odbudowę kontynuowały rody Sieniawskich i Czartoryskich. Po skonfiskowaniu majątku Czartoryskich przez cara jako karę za udział w Powstaniu Styczniowym ponownie przebudowano pałac, który w obecnej formie przetrwał do dziś. Dzisiaj użytkownikiem pałacu jest Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego.


http://palacpulawy.pl/