Majątek ziemski Galiny to: XVI-wieczny Pałac, dobudowany w XIX wieku Folwark, a także piękny park oraz otaczające posiadłość lasy, łąki, pola i stawy – razem 300 ha.

Pałac został wybudowany dla barona Botho zu Eulenburga w 1589 roku. Usytuowany na wzniesieniu, miał początkowo charakter obronny. Kompleks otaczała fosa, a dojść do pałacu można było tylko przez zwodzony most. Z budynku, pod korytem rzeki, prowadził do pobliskiego kościoła podziemny korytarz ewakuacyjny, którego wyjście, znajdowało się pod ołtarzem. Dzisiaj niestety nie ma już po nim śladu. Historia tego kompleksu sięga jeszcze wcześniej, czyli II połowy XV wieku, kiedy jeden z największych i najpotężniejszych rodów szlacheckich na tych terytoriach - von Eulenburg wzniósł pierwszą swoją siedzibę. W kolejnych latach przed bramą wjazdową do pałacu stanął spichlerz. Jest to jedna z niewielu budowli tego typu zachowanych na terenie Warmii i Mazur. Na przełomie XIX i XX wieku majątek Eulenburgów obejmował 1260 ha i należał do największych posiadłości Prus Wschodnich. W 1921 roku pałac przeszedł gruntowną przebudowę zgodnie z projektem architekta, śląskiego hrabiego Hochberga, który według pierwotnego wzoru nadał mu obecny wygląd.

Obecnie w majątku funkcjonują: hotel z restauracją, stadnina koni, klub jeździecki i szkoła jazdy konnej, a na polach prowadzona jest działalność rolnicza.


Dowiedz się więcej na stronie: www.palac-galiny.pl