Jeden z nielicznych pałaców zbudowany na zlecenie kobiety, do tego przedsiębiorczej i wyemancypowanej. Jest także jedyną budowlą na świecie, w której znajdziemy elementy neogotyku, neobaroku i romantyzmu. Zbudowała go w XIX wieku Marianna Orańska, księżniczka niderlandzka, której rodzina osiadła w Prusach. Marianna poślubiła księcia pruskiego Albrechta Hohenzollerna, ale małżeństwo nie było udane. Wystąpiła o rozwód i dostała go, ale wybuchł skandal. Zachowała majątek po matce na Śląsku, a w tym tereny wokół Kamieńca Ząbkowickiego, gdzie zbudowała siedzibę rodu. W 1838 roku zleciła wykonanie projektu przyszłej rezydencji Karlowi Friedrichowi Schinklowi. Ponadto pomnażała majątek, budowała drogi, dozorowała swe firmy, m.in. kamieniołomy marmuru. Zniosła nawet upokorzenia. Nie wolno jej było pozostawać dłużej na terenie Prus jednorazowo niż 24 godziny, co utrudniało pobyty w Kamieńcu Ząbkowickim, ale i z tym sobie poradziła – kupiła majątek po sąsiedzku, w Austrii, obecnie na terytorium Czech. Wtedy zakazano jej wchodzić do zamku kamienickiego głównym wejściem. W 1873 z okazji ślubu syna Albrechta Marianna przekazała mu zarząd nad całością dóbr w tym nad pałacem.

W sierpniu 2012 roku pałac i przyległe grunty stały się ponownie własnością gminy, która rozpoczęła remont obiektu. Od 1 maja 2013 roku pałac został ponownie udostępniony dla zwiedzających.


Dowiedz się więcej na stronie Pałacu Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim