rudka ossolinscy

Pałac w Ossolińskich w Rudce jednym z nielicznych przykładów rezydencji magnackiej na Podlasiu, który w obecnej neobarokowej formie ukształtowany został w I poł. XX wieku.

W skład Zespołu Pałacowego wchodzą: pałac murowany z 1763 r., przebudowany w latach 1913 – 1914, oficynastajni i park.

Po II Wojnie Światowej Pałac został odbudowany. Obecnie mieści się w nim szkoła.