Pałac Polanka po zmianie
To właśnie tu narodził się przemysł naftowy!  Ignacy Łukasiewicz, Karol Klobassa-Zrenecki i Tytus Trzecieski w 1854 roku założyli pierwszą na świecie spółkę naftową.
Posiadłość nabył w 1803 roku Jan Michał Trzecieski herbu Strzemię i w 1808 roku wybudował murowany piętrowy dwór. Wokół dworu założył rozległy park krajobrazowy, w którego projektowaniu brał udział jego bliski przyjaciel, znany poeta, geograf i podróżnik Wincenty Pol.

Na terenie posiadłości w II połowie XIX wieku prowadzono liczne eksperymenty związane z rafinacją ropy, które między innymi wielokrotnie prowadziły do pożarów stawów. Po jednym z takich incydentów, w których spłonął dwór Łukasiewicza Tytus Trzecieski zaproponował mu schronienie. Wynalazca wraz z żoną mieszkał tam przez kolejne cztery lata. Po śmierci Tytusa majątkiem zarządzali jego synowie Adam i Jan Trzeciescy, a w 1887 roku właścicielem został Wiktor Klobassa. Uruchomił on cegielnię parową oraz fabrykę wyrobów glinianych. W związku z rozrastającą się działalnością biznesową Wiktora Klobassa dwór zastąpił nawiązującym do architektury neogotyckiej pałacem. Po jego śmierci spadkobiercą został syn Karol, wybitny ekonomista i przemysłowiec naftowy.
Dziś mieści się tu jeden z najbardziej eleganckich hoteli w Krośnie. Odbudowany z pietyzmem i poszanowaniem tradycji naftowych na terenie posiadłości.
www.palacpolanka.pl