Radzyński Pałac Potockich należy do wąskiego grona dziesięciu najwspanialszych rezydencji rokokowych w Europie. Obecny kształt pałac zawdzięcza Eustachemu Potockiemu – generałowi artylerii litewskiej, marszałkowi Trybunału Koronnego, który chciał w Radzyniu stworzyć gniazdo rodowe i nadać swej siedzibie odpowiednią rangę.  Do realizacji tego przedsięwzięcia (1750-59) zaangażował najwybitniejszych mistrzów epoki: Jakuba Fontanę, Jana Chryzostoma Redlera i Michała Dollingera.

Zespół pałacowo-parkowy reprezentuje francuski typ entre cour et jardin (między dziedzińcem a ogrodem). Bryła pałacu składa się z korpusu głównego oraz  dwóch  obejmujących dziedziniec od wschodu i od zachodu skrzydeł ze strzelistymi bramami. Od południa dziedziniec jest zamknięty murem oporowym z bramą wjazdową.

Niestety, wspaniałe wnętrza wraz z bogatym wyposażeniem spłonęły w lipcu 1944. Szczęśliwie zachowała się niemal w komplecie kolekcja rzeźb Redlera zdobiących pałac oraz usytuowaną w parku oranżerię. Stanowią one najcenniejszy element założenia pałacowo-parkowego, oryginały prezentowana są na wolnym powietrzu. Należąca do zespołu pałacowo-parkowego oranżeria jest również niezwykle cennym obiektem, jej architektura stanowi arcydzieło klasy europejskiej -  urzeka pięknem i harmonią. Zdobi ją pełna dynamizmu grupa rzeźbiarska przedstawiająca Rydwan Apollina, uznawana za najwspanialszą rzeźbę Redlera.

Warto również zwrócić uwagę, że wyjątkową wartość w skali kraju ma także park, ponieważ przetrwały w nim do dziś w oryginalnej, XVIII-wiecznej formie wszystkie elementy barokowe (kompozycja, osie widokowe, ukształtowania trenu i układ ścieżek).

Z historią pałacu związanych jest szereg postaci ważnych w dziejach Polski. Właścicielami obiektu byli m.in. Mikołaj Mniszech - ojciec i syn - dworzanie ostatnich Jagiellonów, Stanisław Antoni Szczuka – sekretarz i przyjaciel Jana III Sobieskiego, Eustachy Potocki – generał artylerii litewskiej i marszałek Trybunału Koronnego oraz jego synowie: Ignacy i Stanisław Kostka – posłowie na Sejm Wielki, współtwórcy reform polskiego oświecenia, ponadto książę Adam Jerzy Czartoryski - na Wielkiej Emigracji założyciel i przywódca  stronnictwa politycznego Hotel Lambert.

W 2015 roku radzyński Pałac Potockich zdecydowanie zwyciężył w plebiscycie National Georaphic Traveler na „7 Nowych cudów Polski”, zdobywając 30% z 63 tys. głosów oddanych na 16 nominowanych miejsc z całego kraju.


Dowiedz się więcej na stronie Pałacu Potockich w Radzyniu Podlaskim