Chlewiska 1


Jest jednym z najstarszych rezydencji ziemiańskich w Polsce. Kiedyś nazywany Pałacem Odrowążów, od nazwiska właścicieli, którzy z czasem przyjęli nazwisko Chlewiccy.
W swojej historii pałac w Chlewiskach na Mazowszu był własnością sześciu wielkich rodów. Listę właścicieli otwiera ród Duninów herbu Łabędź. Pierwszym właścicielem był Piotr Dunin ze Skrzynna, starosta kraśnicki, wrocławski i kaliski, który w 1135 roku na wzgórzu o stromych zboczach wzniósł dwór obronny.

Kolejnymi właścicielami zostali Odrowążowie, ród rycerski, który uzyskał wysoką pozycję społeczną i wszedł w posiadanie rozległych dóbr na terenie Małopolski. Można powiedzieć, że ród Odrowążów to matka rodów rycerskich czasów średniowiecza. Oni to w XV wieku na miejscu obronnego dworu wznieśli zamek rycerski. Mikołaj i Piotr nazwisko przyjęli od nazwy rodowej siedziby.
W XVIII wieku właścicielami zostali Józef i Aleksander Podkański, którzy zapoczątkowali kolejne przebudowy w pałacu, zmieniając jego obronny charakter w rezydencję.
W 1801 roku zamek wykupiła rodzina Sołtyków, którym w 1831 roku rząd rosyjski odebrał pałac za udział w powstaniu listopadowym. W 1895 roku obiekt stał się własnością znanego przedsiębiorcy Ludwik Broel-Plater, którego synowie odziedziczyli po nim posiadłość.

Od 1999 roku właścicielem kompleksu zamkowego jest firma Manor House, która prowadzi tu ośrodek wypoczynkowo-szkoleniowy.

www.manorhouse.pl