Pałac w Sorkwitach
Na starcie najsłynniejszego szlaku kajakowego rzeką Krutynią na Mazurach znajduje się pięknie położony zespół pałacowo-parkowy nad Jeziorem Lampackim, przy drodze Olsztyn-Mrągowo.
Majątek Sorkwity należał do możnych rodów niemieckich, a w latach 1750-1804 do polskiej rodziny Bronikowskich. Wtedy w 1788 roku major huzarów Jan Zygmunt Bronikowski von Oppeln wybudował w Sorkwitach dwór. Ich świetność zapoczątkował jednak dopiero pruski ród - Mirbachowie, którzy nabyli dobra w 1804 roku i wznieśli pałac. Po czterech latach ukończono budowę w stylu angielskiego neogotyku. Swój rozkwit majątek zawdzięczał Juliuszowi Ulrichowi von Mirbach, który w 1888 r. otrzymał tytuł hrabiowski.  Za czasów rodziny von Mirbachów Sorkwity przeżywały najlepsze 110 lat rozwoju.  

Po spaleniu siedziby podczas I wojny światowej przez armię Samsonowa majątek odziedziczył spokrewniony z Mirbachami baron Bernard von Paleske, adiutant Cesarza Wilhelma II. Pod kierunkiem berlińskiego architekta, Ottona Rügera odbudował rezydencję w latach 1922-1923 dokładnie według pierwowzoru. Pod zarządem rodziny von Paleskich, Sorkwity i pałac pozostawały do 1945 roku, stając się miejscem spotkań polityków niemieckich i pruskich. Od 1998 roku pałac i park krajobrazowy jest w rękach prywatnych. Obecnie mieści się w nim hotel, a w danej wozowni restauracja.

http://www.polskiezabytki.pl/m/obiekt/7000/Sorkwity/