Pałac-zamek w Wąsowie
Pałac-zamek w Wąsowie to posiadłość obejmująca dwie budowle. Pałac, który należał do polskiej szlacheckiej rodziny Sczanieckich oraz zamek - do niemieckiej rodziny Berlina von Hardt.
Sylwester Sczaniecki, starosta średzki i poseł na sejm Rzeczypospolistej Obojga Narodów w latach 1781-1786 wzniósł w Wąsowej na Pojezierzu Poznańskim barokowo-klasycystyczny pałac –  rodową siedzibę. O świetności dawnych właścicieli przypomina dziś trójkątny fronton z herbami rodowymi Sczanieckich – Ossoria i Skórzewskich – Ogończyk oraz piękna kaplica w kształcie rotundy w parku.

W wyniku dziejowych zawirowań a wraz z nimi zubożenia polskich rodów majątek i pałac trafiły najpierw w ręce kupca z Tucholi Ludwika Lewinka, który osiem lat później sprzedał posiadłość berlińskiemu bankierowi Richardowi von Hardt.
Obok XVIII-wiecznego pałacu zbudował on w latach 1870-1872 neogotycką willę w oparciu o projekt berlińskiego architekta Gustawa Erdmanna. Potomek rodu Friedrich Wilhelm von Hardt około 1900 roku w związku z wizytą cesarza Wilhelma II rozbudował rezydencję. Dobudowano skrzydło, okazałe wejście i przebudowano wieżę, co nadało mu kształt neogotyckiego zamku. W 1938 r. najstarszy syn Richard von Hardt (1882-1945) zginął w Wąsowie podczas przemarszu wojsk sowieckich.
Od 1995 pałac i zamek są w rękach prywatnych. Obiekty zostały odbudowane i pełną funkcję hotelowo-konferencyjną.

http://www.wasowo.pl/pl/