043 MG 6664 Swietokrzyskie Oblegorek P Sienkiewicza K Peczalski

foto: archiwum ROT woj. świętokrzyskiego

Ofiarowany Sienkiewiczowi przez naród polski w 1900 roku z okazji jubileuszu 25-lecia pracy literackiej. W 1956 roku został przekazany przez jego dzieci na rzecz utworzenia muzeum, które otwarto dwa lata później.

Pałacyk położony na skarpie w podkieleckim Oblęgorku pisarz mógł traktować tylko jako letnią rezydencję, gdyż panowała w nim wilgoć i chłód. Dobudowano go do istniejących budynków poprzednich właścicieli – leśnego domku arystokratycznej rodziny Tarłów i pawilonu myśliwskiego rejenta Mieczysława Halika. Zaprojektował go warszawski architekt Hugo Kudera, nadając mu eklektyczny kształt, co budziło wiele kontrowersji. Nad drzwiami wejściowymi umieszczono herb Sienkiewicza – Oszyk. Wokół roztaczał się park urządzony przez znanego warszawskiego ogrodnika – Franciszka Szaniora, twórcę Ogrodu Saskiego. Pisarz ostatecznie opuścił Oblęgorek w II połowie sierpnia 1914 roku i wyjechał z rodziną do Szwajcarii, gdzie zmarł.

Obecnie siedzibę Henryka Sienkiewicza można zwiedzać. Na parterze odtworzono mieszkanie, gdzie jest galeria portretów rodzinnych, kolekcja broni bliskowschodniej i afrykańskiej, dary jubileuszowe, a także trofea myśliwskie. Pierwsze piętro, gdzie kiedyś były pokoje dla dzieci i gości, zajmuje wystawa biograficzno-literacka. W muzeum jest licząca 3500 woluminów biblioteka, a wśród nich książki opatrzone autografem lub pieczątką noblisty. Pałacyk to Oddział Muzeum Narodowego w Kielcach.


www.mnki.pl/sienkiewicz