Łódzkie planetarium jest najnowocześniejszym obiektem tego typu w Polsce. Pod kopułą znajduje się ekran sferyczny na którym można zobaczyć cały ogrom kosmosu. Przesuwające się przed oczami planety, obłoki gazu, całe gromady galaktyk, pobudzają wyobraźnię. W obiekcie odbywają się również pokazy dotyczące zagadnień naukowych, astronautyki, wynalazków, historii, rozwoju cywilizacji oraz, rzecz jasna, kosmosu. Planetarium stwarza możliwość na  bliskie spotkania z kosmosem wszystkim miłośnikom nocnego nieba. To właśnie tu można sięgnąć gwiazd.

www.PlanetariumEC1.pl