Warszawa-Pomnik PowstańcaW ciągu murów miejskich przy ulicy Podwale, na fundamentach dawnej baszty, stoi jeden z najbardziej niezwykłych warszawskich pomników. Zwany jest Pomnikiem Małego Powstańca. Jest to rzeźba licząca zaledwie 1,5 metra i na tle wysokich murów wydaje się jeszcze mniejsza. Upamiętnia wszystkich młodych ludzi, którzy w okresie Powstania Warszawskiego służyli jako sanitariusze lub łącznicy. Wielu z nich walczyło również z karabinem w ręku, tak jak przedstawia to postać na pomniku.
Rzeźba powstała na podstawie niewielkiej gipsowej statuetki, którą po wojnie wykonał rzeźbiarz Jerzy Jarnuszkiewicz. Na jej podstawie wykonano odlew w 1983. Pomnik powstał ze składek harcerzy -  zbiórkę pieniędzy zainicjowali kilka lat wcześniej  harcerze warszawscy.
Odsłonięcia pomnika w dniu 1 października  1983 r. dokonał harcerz – powstaniec Jerzy Świderski – lekarz kardiolog, w czasie powstania 14-letni łącznik „Lubicz”, w batalionie „Gustaw” AK. Za pomnikiem umieszczona została tablica, na której wyryto słowa, będące cytatem z jednej z najsłynniejszych piosenek okresu Powstania Warszawskiego: „warszawskie dzieci pójdziemy w bój, za każdy kamień twój stolico damy krew”.